Ανδρικα λουτρα στην Κωνσταντινουπολη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σχέδιο με τίτλο ‘The Bath’ (1836) του Th. Allom περιλαμβάνεται στη δίτομη έκδοση ‘Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor illustrated…, With an historical Account of Constantinople, and Descriptions of the Plates…, Λονδίνο/Παρίσι, Fisher, Son & Co. [1836-38]’ των R. Walsh και Th. Allom. Πρόκειται για ένα ταξιδιωτικό λεύκωμα που εμπεριέχει σχέδια του αρχιτέκτονα Th. Allom και επεξηγηματικά κείμενα του εφημέριου R. Walsh. Στην έκδοση αυτή, μετά από μία αναλυτική ιστορική αναδρομή και λεπτομερή κατάλογο με πληροφορίες για τους σουλτάνους, αποδίδονται μνημεία της Πόλης, όπως κρήνες, παλάτια, πλατείες, αλλά και εικόνες από την καθημερινή ζωή που αποκαλύπτουν συχνά τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της. Στο συγκεκριμένο σχέδιο απεικονίζεται εσωτερικό δημόσιων λουτρών, με τον πλούσιο διάκοσμο και τις αντίστοιχες κρήνες, όπου οι λουόμενοι δέχονται τις προσφερόμενες σ΄ αυτά υπηρεσίες από τους εργαζόμενους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το σχέδιο μπορεί να αξιοποιηθεί σε μαθητοκεντρικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μελέτη τής καθημερινής ζωής στην Οθωμανική αυτοκρατορία του 19ου αιώνα, στο πλαίσιο της διδασκαλίας τού μαθήματος της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας. Ειδικότερα, η εικόνα μπορεί να αποτελέσει αφορμή για συζήτηση αναφορικά με τη χρήση των δημόσιων λουτρών και για αναζήτηση περισσότερων στοιχείων σχετικών με την αρχιτεκτονική του χώρου, τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τις ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές παραμέτρους της εποχής που επέβαλλαν τη χρήση, τον διαχωρισμό των λουτρών με βάση το φύλο, αλλά και να συγκριθεί με εικόνες που απεικονίζουν ανάλογους χώρους άλλων ιστορικών περιόδων, όπως είναι η αρχαιότητα, η ρωμαϊκή εποχή κ.ά. Με τους ίδιους άξονες η εικόνα μπορεί να αξιοποιηθεί και κατά τη διδασκαλία τού μαθήματος της Τοπικής Ιστορίας. Εξίσου σημαντική πτυχή μελέτης αποτελεί και η διερεύνηση στο πλαίσιο ευρύτερων διαθεματικών δραστηριοτήτων της πολλαπλής λειτουργίας (αναψυχή, κοινωνική συναναστροφή, κ.ά.) των δημόσιων λουτρών, αλλά και η εξέλιξη αυτής της λειτουργίας από το παρελθόν μέχρι και σήμερα (ενδεικτικά: η μετατροπή των χώρων αυτών σε χώρους τέχνης, μουσεία, αλλά και χώρους εστίασης ή διασκέδασης). Τέλος, η εικόνα λόγω της συνθετότητάς της μπορεί να αξιοποιηθεί και στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας για την εξάσκηση των μαθητών στην περιγραφή χώρου και σε ειδικό λεξιλόγιο, όπως κίονες, κιονόκρανα, κρήνες κ.ά.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 30
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/5819
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Κοινωνία και καθημερινή ζωή
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικοί τύποι > Περιγραφή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΓΚΑ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ