Ο Πατριαρχης Ιεροσολυμων Κυριλλος Β΄
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για ξυλογραφία αγνώστου καλλιτέχνη, που χρονολογείται το 1861-62 και απεικονίζει τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Κύριλλο Β΄. Τον παρουσιάζει σε μεγάλη ηλικία να κάθεται στο θρόνο του και να ξεχωρίζει ο εγκόλπιος σταυρός που φοράει. Στο αριστερό του χέρι κρατάει ένα μπαστούνι, ενώ με το δεξί του χέρι στηρίζεται στο τραπέζι δίπλα από την πολυθρόνα του, της οποίας διακρίνεται η πλάτη με τον ξυλόγλυπτο διάκοσμό της. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Κύριλλος Β΄ γεννήθηκε στη Σάμο το 1792 και πέθανε στην Κωνσταντινούπολη το 1877. Εκλέχθηκε Πατριάρχης Ιεροσολύμων το 1845 και ενδιαφέρθηκε για την πνευματική ανάπτυξη της Εκκλησίας Ιεροσολύμων, ιδρύοντας σχολεία, φιλανθρωπικά Ιδρύματα, πτωχοκομεία, κλπ. Κατά το 1855 ίδρυσε στην Κωνσταντινούπολη το Παρθεναγωγείο του Παναγίου Τάφου, το Τυπογραφείο του Ιερού Κοινού του Παναγίου Τάφου, τη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού και την Εξαρχία του Παναγίου Τάφου εν Ελλάδι. Επίσης εγκαινίασε τα Αρχιγένειο Παρθεναγωγείο κατά το 1857, στη δημιουργία του οποίου συνέβαλε η προσωπική φιλία που είχε με τον Εθνικό Ευεργέτη Σαράντη Αρχιγένη. Τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στην Ιερουσαλήμ το 2004, με την φροντίδα του Ιεροσολύμων Ειρηναίου και του Αρχιεπισκόπου Ανθηδόνος Νεκταρίου, Εξάρχου του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το συγκεκριμένο αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Ιστορίας και των Θρησκευτικών. Στο μάθημα της Ιστορίας μπορεί να ζητηθεί η περιγραφή του πορτρέτου του Πατριάρχη, αν εκπέμπει πνευματικότητα και πώς συνάδει με το πλούσιο πνευματικό και κοινωνικό έργο του κατά τη θητεία του στα Ιεροσόλυμα. Στο μάθημα των Θρησκευτικών μπορεί να γίνει και εκεί αξιοποίηση του πορτρέτου του από την πλευρά της Θρησκευτικής πνευματικότητας και να συνδεθεί με τον αγώνα του για την εδραίωση της Ορθοδοξίας σε μια δύσκολη γεωγραφικά περιοχή. Ως διαθεματική δραστηριότητα στο πλαίσιο της Ιστορίας και των Θρησκευτικών μπορεί να ζητηθεί το πώς η ορθοδοξία συνέβαλε στην εδραίωση των κοινοτήτων του Απόδημου Ελληνισμού, με έμφαση στο εκπαιδευτικό έργο και στις υποδομές που δημιουργήθηκαν σε κοινότητες εκτός του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 20
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/5845
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Ηγετικές προσωπικότητες Leading personalitiesΗγετικές προσωπικότητες
Θρησκευτικά Religious EducationΘρησκευτικά > Εκκλησιαστική Ιστορία Ecclesiastical HistoryΕκκλησιαστική Ιστορία > Χάρτες εξάπλωσης της Εκκλησίας Maps of Christianity disseminationΧάρτες εξάπλωσης της Εκκλησίας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > εμπειρική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΗΛΙΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης/ες: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ