Γυναικες Βλαχες
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για σχεδιαστική αναπαράσταση που βρίσκεται στο περιηγητικό έργο "L’Orient Hellène. Grèce-Crète-Macédoine" (Η Ελληνική Ανατολή. Ελλάδα-Κρήτη-Μακεδονία) του συγγραφέα Alfred Van der Brule. Αντλείται από τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη. Απεικονίζονται πέντε γυναίκες και ένα κοριτσάκι με παραδοσιακές ενδυμασίες βλάχικης καταγωγής από την περιοχή της Μακεδονίας. Οι διαφορετικές ενδυμασίες αντιπροσωπεύουν όλες τις ηλικιακές κατηγορίες των γυναικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Για τη διδακτική αξιοποίηση προτείνεται αρχικά οι μαθητές να παρατηρήσουν την εικόνα, να διακρίνουν και να ονοματίσουν τα επιμέρους κομμάτια της βλάχικης ενδυμασίας, να τη συσχετίσουν με την κοινωνική τάξη και την ηλικία της κάθε γυναίκας, αναζητώντας πληροφορίες και από άλλες έντυπες και ψηφιακές πηγές. Στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας, ο εκπαιδευτικός αναθέτει στους μαθητές τη μελέτη ιστορικών πηγών, ώστε να διερευνήσουν την καταγωγή των Βλάχων, την εμφάνισή τους στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα, καθώς και τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά τους. Επιπρόσθετα, προτείνεται οι μαθητές να αναζητήσουν τις σημασίες της λέξης "Βλάχος" και την προέλευση της ονομασίας, να εντοπίσουν τα γνωρίσματα της βλάχικης διαλέκτου και να τη συσχετίσουν με την ελληνική γλώσσα. Ενδιαφέρον θα ήταν να διενεργήσουν μία μικρή έρευνα στο οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον, προκειμένου να εντοπίσουν άτομα βλάχικης καταγωγής και να αξιοποιήσουν τις αφηγήσεις τους, δημιουργώντας πολυτροπικά κείμενα.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/5872
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Κοινωνία και καθημερινή ζωή
Ιστορία > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Δημογραφία και μετακινήσεις πληθυσμών
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Γλωσσικές ποικιλίες > Γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > εμπειρική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να εφαρμόζουν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να δίνουν προσοχή
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΕΥΦΗΜΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΕ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ