Αποστολη τηλεγραφηματων: Ήπειρος 1912-1913
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για ασπρόμαυρο φωτογραφικό τύπωμα, που εμφανίζει την αποστολή τηλεγραφημάτων με άμαξα, στην περιοχή της Ηπείρου Εμίν Αγά (1912-13). Δημιουργοί του συγκεκριμένου έργου είναι οι Ρωμαΐδης-Zeitz, οι οποίοι ήταν γνωστοί φωτογράφοι της εποχής. Tο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ, λειτουργεί από το 1990 σε κτίριο του ΟΤΕ στην Κηφισιά και φιλοξενεί πολλά ιστορικά τηλεγραφήματα. Επίσης, τα Γενικά Αρχεία του Ελληνικού Κράτους, έχουν στις συλλογές τους σημαντικά τηλεγραφήματα. Ο τηλέγραφος εφευρέθηκε από το Σάμιουελ Μορς. Το πρώτο τηλεγράφημα, στάλθηκε επίσημα από Ουάσιγκτον προς Βαλτιμόρη, στις 24 Μαΐου 1844, ενώπιον μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου. Το έστειλε ο ίδιος ο Μορς, παρουσιάζοντας έτσι την εφεύρεσή του. Το περιεχόμενο του τηλεγραφήματος περιείχε λόγια από τη Βίβλο και συγκεκριμένα τη φράση: «Τι κατόρθωσεν ο Θεός». Σήμερα, αυτή η παραδοσιακή μορφή επικοινωνίας έχει περάσει στην ιστορία, εφόσον τα μηνύματα στέλνονται με φαξ, κινητό τηλέφωνο ή με e-mail, άμεσα και οικονομικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ο/η εκπαιδευτικός εμφανίζει το έργο στο βιντεοπροβολέα και τους δίνει σχετικές πληροφορίες, για τον τίτλο του φωτογραφικού τυπώματος και την εποχή λήψης του. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στον εφευρέτη του τηλεγράφου, καθώς και στο πρώτο τηλεγράφημα που στάλθηκε από τον ίδιο, το 1844, καθώς και στη φράση που μετέφερε. Επίσης, γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το κόστος των τηλεγραφημάτων ήταν ανά λέξη. Συχνά το νόημα έβγαινε από τα συμφραζόμενα, αφού τα άρθρα, τα επιρρήματα, καθώς και άλλες λέξεις παραλείπονταν για οικονομία. Στο μάθημα της Γλώσσας, οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες και γράφουν τηλεγραφήματα ο ένας στον άλλον, με την προϋπόθεση να είναι σύντομα και συνοπτικά, αλλά ταυτόχρονα να εξακολουθεί να είναι κατανοητό το μήνυμα. Γίνεται συζήτηση για τα μηνύματα των νέων και τη χρήση των Greeklish. Σε ομάδες, δημιουργούν στο μάθημα της Πληροφορικής power point με θέμα πληροφορίες και φωτογραφίες-εικόνες, που σχετίζονται με τον πρώτο τηλέγραφο και τα τηλεγραφήματα από την ανακάλυψή του, αλλά και πληροφορίες και σχόλια για τη σύγχρονη αποστολή μηνυμάτων. Στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, γίνεται αναφορά στη χρήση τηλεγραφημάτων στη διάρκεια εκλογών, τόσο για πληροφορίες κατά τη διεξαγωγή των εκλογών, όσο και κατά την αποστολή των αποτελεσμάτων τους στη Νομαρχία της βασικής εκλογικής περιφέρειας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/5937
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μουσείο Μπενάκη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μουσείο Μπενάκη (Μουσείο Μπενάκη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Τεχνολογία και επιστήμη
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη > Επιστολές
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ > Πολυμέσα > Εικόνα
Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
συμπεριφοριστική προσέγγιση > προγραμματισμένη διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > επίλυση προβλήματος
εποικοδομητισμός > γνωστική μαθητεία
εποικοδομητισμός > εμπειρική μάθηση
εποικοδομητισμός > μάθηση μέσα από το σχεδιασμό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός
γνωστικός > γνώση
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
γνωστικός > γνώση > μετα-γνωστικός
γνωστικός > διεργασία
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να εφαρμόζουν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ψυχοκινητικός > να δρουν με αυτοπεποίθηση με βάση οδηγίες
ψυχοκινητικός > να προσαρμόζονται και να δρουν δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΣΑΚΩΣΤΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Μουσείο Μπενάκη
εκδότης: Μουσείο Μπενάκη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ