Η λιμνη Στυμφαλια στην Κορινθια
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εικόνα της λίμνης Στυμφαλίας από το λεύκωμα του Γερμανού Ernst Reisenger, το οποίο εκδόθηκε το 1923 και περιλαμβάνει φωτογραφίες, χαρακτικά και κείμενα λογίων που παρέχουν στον αναγνώστη τη δυνατότητα να περιηγηθεί στην Αττική, Αργολίδα, Μεσσηνία, Αρκαδία, Ήπειρο, Κόρινθο, Αίγινα, Ιόνια νησιά, Κυκλάδες και Άγιον Όρος. Αναδεικνύονται η έλλειψη ανθρώπινης επέμβασης, καθώς επίσης η ομορφιά και η γραφικότητα του τοπίου, γεγονός που επιτρέπει την αξιοποίηση της εικόνας στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας για τη διδασκαλία του κειμενικού είδους της περιγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας για τη διδασκαλία του κειμενικού είδους της περιγραφής. Οι μαθητές μπορούν, μέσω δραστηριοτήτων διερεύνησης της εικόνας, να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με την οργάνωση, το είδος και τον σκοπό των περιγραφικών κειμένων. Οργανωμένοι σε ολογομελείς ομάδες με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού αποκωδικοποιούν την εικόνα και καταγράφουν τα στοιχεία της. Στη συνέχεια σχεδιάζουν και συνθέτουν την περιγραφή της με βάση κατευθύνσεις που δίνονται από τον εκπαιδευτικό και αφορούν το είδος της περιγραφής, την οπτική γωνία, τη δομή (μετάβαση από το γενικό στα επιμέρους στοιχεία), τη γλώσσα και την επιλογή του υλικού. Οι ομάδες μαθητών παρουσιάζουν τα κείμενά τους και αιτιολογούν τις επιλογές τους στο διαδραστικό πίνακα ή με βιντεοπροβολέα. Αντιμετωπίζοντας το γράψιμο ως δυναμική διαδικασία, ο εκπαιδευτικός μπορεί να τους ζητήσει να αφαιρέσουν ή να προσθέσουν επίθετα, να μεταβάλουν τη δομή ή κάποιο άλλο στοιχείο του κειμένου και κατόπιν να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές αυτές επιδρούν στο κείμενο. Στο τέλος της διαδικασίας οι μαθητές εξάγουν τα συμπεράσματά τους καταγράφουν τα χαρακτηριστικά ενός περιγραφικού κειμένου. Ως επέκταση, μπορούν να τροποποιήσουν το κείμενό τους προκειμένου να ενταχθεί σε συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση (π.χ. περιγραφή του τοπίου σε ένα φίλο). Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί, επίσης, στο πλαίσιο του ίδιου μαθήματος να συγκριθεί με σύγχρονες εικόνες της περιοχής αναφορικά με την ανθρώπινη επέμβαση στο φυσικό τοπίο, με στόχο την παραγωγή πολυτροπικού κειμένου.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/6230
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικοί τύποι > Περιγραφή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ