Άποψη του Πειραια, 1887
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο αποτελεί μία από τις είκοσι απόψεις του Πειραιά —του μεγαλύτερου ελληνικού λιμανιού —που περιέχονται στον τόμο ‘Piraeus and Ports of the Mediterranean Sea. The hellenic maritime Tradition through Centuries - Engravings, Αθήνα, Eurodimension, 2000’. Η συγκεκριμένη άποψη είναι γκραβούρα του 1887. Το λεύκωμα αποτελείται από ογδόντα τέσσερες αναπαραγωγές χαρακτικών, χαρτών, λιμανιών της Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας (λυτά φύλλα). Στην εισαγωγή του λευκώματος καταγράφεται η ιστορική διαδρομή του Πειραιά από τα αρχαία χρόνια μέχρι τον εικοστό αιώνα, όπως επίσης και η ανάδειξή του ως σημαντικού λιμένα και εμπορικού κέντρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Πειραιάς αποτελεί το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου. Είναι από την αρχαιότητα συνδεδεμένος με την Αθήνα αλλά και την οικονομική ζωή της χώρας. Οι μαθητές μπορούν να μελετήσουν το μαθησιακό αντικείμενο σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες γκραβούρες του συγκεκριμένου λευκώματος (χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό τη μηχανή αναζήτησης του Ιδρύματος Λασκαρίδη). Στην πλειονότητά τους ανήκουν στον 19ο και στο πρώτο τέταρτο του 20ού αιώνα (από το 1832 έως και το 1920). Στη συνέχεια θα μπορούσαν να μελετήσουν και άλλες εικόνες που προέρχονται από το ίδιο Ίδρυμα και αφορούν σε άλλες απόψεις του λιμανιού του Πειραιά που ανήκουν σε διαφορετικές εποχές. Οι μαθητές —ανάλογα με την ηλικία τους, τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά τους— μπορούν να οδηγηθούν σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα σε σχέση με την ιστορία, την πληθυσμιακή έκρηξη, την οικονομική δραστηριότητα και πολλούς άλλους τομείς μέσα από τον μοναδικό τρόπο που έχουν οι εικόνες να εντυπώνονται περισσότερο από τις λέξεις. Η συγκεκριμένη γκραβούρα είναι του 1887. Στην πολιτική ζωή του τόπου την περίοδο αυτή βρίσκεται ο Χαρίλαος Τρικούπης. Σε δέκα χρόνια η χώρα εισέρχεται για πρώτη φορά σε διεθνή οικονομικό έλεγχο. Οι μεγαλύτεροι μαθητές θα μπορούσαν με αφορμή τη γκραβούρα, το έτος δημιουργίας της και σε συνδυασμό με τις θεματικές περιοχές της ιστορίας, της κοινωνιολογίας, της οικονομίας αλλά και των εικαστικών να οδηγηθούν σε μια ερευνητική εργασία, στην οποία θα ξεδιπλώσουν τις δημιουργικές τους ικανότητες.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 20
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/6270
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Γεωγραφία - Γεωλογία > Ανθρωπογενές περιβάλλον > Ανάπτυξη
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Economy
Εικαστικά > Image reproduction
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > γνωστική μαθητεία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
ψυχοκινητικός > να προσαρμόζονται και να δρουν δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ