Ο Πατριαρχης
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εικόνα Πατριάρχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη. Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Γάλλου Φραγκισκανού μοναχού, γεωγράφου και συγγραφέα André Thevet (1516-1590), "Cosmographie du Levant" (Κοσμογραφία της Ανατολής), το οποίο ήταν το χρονικό του ταξιδιού του, στα 1549, στην Ανατολή. Ο Πατριάρχης, ίσως ο Διονύσιος ο Β΄ που είχε αυτό το αξίωμα την εποχή του ταξιδιού του A. Thevet , παρουσιάζεται ηλικιωμένος, με μακριά γενειάδα και ντυμένος με μια απλή, μοναστική κάπα με κουκούλα, ενώ στο δεξί του χέρι κρατά, όχι κάποια ποιμαντορική ράβδο, αλλά ένα μπαστούνι που μοιάζει να τον βοηθά στο περπάτημα. Η εικόνα εντυπωσιάζει με τη λιτότητα του εικονιζόμενου προσώπου, παρόλο που αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς ο Πατριάρχης ήταν ο ηγέτης των χριστιανικών εθνoτικών ομάδων της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Εκατό, περίπου, χρόνια μετά την Άλωση αυτή η εικόνα μπορεί να δηλώνει την πραγματικότητα μέσα από την πρόθεση του συγγραφέα, είτε να αποδώσει την υπόδουλη θέση του χριστιανισμού, είτε να προσδώσει τα μοναστικά χαρακτηριστικά της ταπεινότητας και αγιοσύνης στο πρόσωπο του Πατριάρχη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η εικόνα μπορεί να αξιοποιηθεί σε μια διδακτική προσέγγιση με τη μορφή επίλυσης προβλήματος, ως προς το πώς και γιατί απεικονίζεται, όπως απεικονίζεται, ο πατριάρχης της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς και ως προς ποιο μήνυμα θέλει να μεταφέρει ο δημιουργός της εικόνας και σε ποιο κοινό. Για να απαντηθούν τα ερωτήματα προτείνεται οι μαθητές/τριες να εργαστούν σε ομάδες και να διερευνήσουν διαθεματικά (Γλώσσα, Ιστορία και Θρησκευτικά) και διαχρονικά εικόνες Ορθόδοξων Πατριαρχών, πραγματοποιώντας τις απαραίτητες συγκρίσεις με το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο. Η ανίχνευση και ο προσδιορισμός του θρησκευτικού και ιστορικού ρόλου του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως από τα Βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην επίλυση του προβλήματος που θα έχει τεθεί.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/6272
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Θεσμοί, πολιτική οργάνωση και διοίκηση
Θρησκευτικά > Εκκλησιαστική Ιστορία
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Θέματα > Θρησκεία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > επίλυση προβλήματος
εποικοδομητισμός > σωκρατική-μαιευτική διδασκαλία
εποικοδομητισμός > έρευνα δράσης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να δίνουν προσοχή
ψυχοκινητικός > να δρουν με ανεξαρτησία, επιδεξιότητα και με ακρίβεια
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ