Τα βυζαντινα τειχη της Κωνσταντινουπολης
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για εκτενές δημοσίευμα με τίτλο «Τα τείχη της πόλεως» (και υπότιτλο: «Σκίτσα από την Κωνσταντινούπολιν») που υπογράφεται από τον Νικόλαο Βασιλειάδη και δημοσιεύτηκε το 1909 στο περιοδικό «Ημερολόγιον Σκόκου» (τόμος: 24, Τεύχος: 0, σελίδες 178-188). Ο συγγραφέας κάνει μια περιήγηση στην Κωνσταντινούπολη των αρχών του 20ού αιώνα και περιγράφει, εκτός από τα αξιοθέατα της Πόλης, κυρίως τα οχυρωματικά της μνημεία. Οι περιγραφές του συνδέονται με σημαντικές στιγμές και πρόσωπα της ιστορίας του Βυζαντίου, ενώ απουσιάζει κάθε αναφορά στην οθωμανική Κωνσταντινούπολη της εποχής του, εκτός από το ότι ορισμένα μνημεία ή σημεία ενδιαφέροντος αναφέρονται με τα τουρκικά τοπωνύμια.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Κατ’ αρχάς προτείνεται να διαβαστεί προσεκτικά από τους μαθητές το συγκεκριμένο δημοσίευμα και να γίνει αποδελτίωση των μνημείων, των προσώπων και των ιστορικών γεγονότων με τα οποία αυτά συνδέονται στο κείμενο. Στην συνέχεια οι μαθητές – χωρισμένοι σε ομάδες - μπορούν να αναλάβουν την μελέτη κάποιων από τα μνημεία αυτά. Για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να συλλέξουν σχετικό υλικό μπορούν να αξιοποιήσουν (α) το περιβάλλον google-earth όπου μπορούν να εντοπίσουν την σημερινή μορφή των μνημείων που αναφέρονται στο δημοσίευμα, (β) ποικίλες ιστοσελίδες όπου διατίθενται κατόψεις και όψεις των σημαντικότερων οχυρωματικών ή εκκλησιαστικών μνημείων της Κωνσταντινούπολης (γ) την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, και (δ) την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού κέντρου Βυζαντινών Μνημείων. Αφού συγκεντρώσουν τις απαραίτητες ιστορικές πληροφορίες αλλά και σχεδιαγράμματα ή φωτογραφίες των μνημείων που θα μελετήσουν, μπορεί στην συνέχεια η κάθε ομάδα να προχωρήσει στην προετοιμασία της εργασίας της όπου θα ενσωματώνονται όσα έμαθαν για το θέμα που μελέτησαν. Έτσι κάποια ομάδα θα μπορούσε να συντάξει ένα κείμενο – φανταστική αφήγηση ενός ξένου στρατιώτη ο οποίος κατά τη διάρκεια μιας πολιορκίας βλέπει τα τείχη της Κωνσταντινούπολης και αφού το περιγράψει αναφέρει τις σκέψεις και τα συναισθήματα που του δημιουργούνται. Μια άλλη ομάδα θα μπορούσε να κατασκευάσει, χρησιμοποιώντας απλά υλικά, τη μακέτα ενός μνημείου ή ενός συνόλου κτισμάτων. Τέλος άλλη ομάδα θα μπορούσε αξιοποιώντας φωτογραφίες μνημείων που περιέχονται στο μαθησιακό αντικείμενο και είναι των αρχών του 20ού αι. και αντίστοιχων του ίδιου μνημείου σήμερα (που θα βρει στο διαδίκτυο) να δημιουργήσει μια παρουσίαση όπου θα δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες για κάθε μνημείο και θα επισημαίνονται οι διαφορές στην εμφάνισή του στο πέρασμα του χρόνου.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/6363
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία Byzantine and Medieval HistoryΒυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός Arts, Letters and CultureΤέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός
Ιστορία HistoryΙστορία > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία Byzantine and Medieval HistoryΒυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Τεχνολογία και επιστήμη Technology and scienceΤεχνολογία και επιστήμη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Νικόλαος Βασιλειάδης
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΤΟΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ