"Η Αισθητικη αγωγη των παιδιων μας": Δημοσιευμα στο περιοδικο "Νουμας"
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το άρθρο "Η Αισθητική αγωγή των παιδιών μας" δημοσιεύτηκε στο λογοτεχνικό περιοδικό "Νουμάς" και υπογράφεται από τον ζωγράφο Κωνσταντίνο Μαλέα. Δεν αναγράφεται ο χρόνος δημοσίευσης, αλλά μπορούμε να την τοποθετήσουμε στις αρχές τους 20ου αιώνα (αφού ο Νουμάς εκδιδόταν από το 1903 ως το1931). Το κείμενο έχει ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία, καθώς με ύφος ζωντανό και εναργές μιλάει για τη σημασία της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο και, επιπλέον, υπογράφεται από έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μοντέρνας ζωγραφικής, τον Κωνσταντίνο Μαλέα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το κείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο διδακτικής περίστασης σχετικής με το δοκίμιο και, ειδικότερα, την ενασχόληση με την αξία της τέχνης εν γένει αλλά και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Η περιορισμένη έκτασή του επιτρέπει τη φωτοτύπηση και τη διανομή του στους μαθητές, ώστε αυτοί να το μελετήσουν και, με την καθοδήγηση του διδάσκοντος, να προβληματιστούν και να τοποθετηθούν πάνω στο ζήτημα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και της θέσης που αυτή πρέπει να έχει στο σύγχρονο σχολείο. Αξίζει ο διδάσκων να τονίσει στοιχεία του ύφους, όπως ο λογοτεχνικός τόνος και η πυκνή αλλά συνάμα άμεση έκφραση, που καθιστούν το κριτικό αυτό κείμενο ελκυστικό και διδακτικά επωφελές. Έμφαση προτείνεται να δοθεί στην εικαστική εκπαίδευση, καθώς ο Κωνσταντίνος Μαλέας, που υπογράφει το κείμενο, συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους Έλληνες ιμπρεσιονιστές και, με αυτή την αφόρμηση, τα παιδιά μπορούν να παρωθηθούν να αναζητήσουν έργα του στο διαδίκτυο και αλλού και να έλθουν σε επαφή με τις κυριότερες σχολές εικαστικών τεχνών του 20ου αιώνα. Το έργο των σύγχρονων Ελλήνων εικαστικών (Μαλέας, Παρθένης κλπ.) μπορεί να είναι και θέμα διαθεματικής εργασίας, που θα αναλάβουν σε ομάδες κάποιοι μαθητές, σε συνεργασία, αν είναι εφικτό, και με καθηγητή καλλιτεχνικών, σχεδίου ή συναφούς ειδικότητας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/6375
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικοί τύποι Text typesΚειμενικοί τύποι > Επιχειρηματολογία ArgumentationΕπιχειρηματολογία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > γνωστική μαθητεία
εποικοδομητισμός > σωκρατική-μαιευτική διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός
γνωστικός > γνώση
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
γνωστικός > γνώση > μετα-γνωστικός
γνωστικός > διεργασία
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να εφαρμόζουν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός
συναισθηματικός > να δίνουν προσοχή
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
συναισθηματικός > να οργανώνουν αξίες
συναισθηματικός > να διαμορφώνουν και να ακολουθούν ένα σύστημα αξιών
ψυχοκινητικός > να μιμούνται και να προσπαθούν
ψυχοκινητικός > να προσαρμόζονται και να δρουν δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Κ. Μαλέας
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ