Δικαια παραπονα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο είναι πρωτοσέλιδη επιστολή στη φιλολογική εφημερίδα ‘Ο Νουμάς’ (Τόμ. 17, Αρ. 701, 1920).Είναι γραμμένο από κάποιον Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, το όνομα του οποίου για ευνόητους λόγους κρατείται μυστικό από τη Διεύθυνση της εφημερίδας. Ο γράφων όμως επαινείται από την εφημερίδα ως Εκπαιδευτική αυθεντία, ως ποτισμένος με τη Δημοτικιστική ιδεολογία και ως ακούραστος εργάτης του μεταρρυθμιστικού έργου της Κυβέρνησης. Ο εν λόγω Επιθεωρητής παραπονείται 1ον γιατί θεωρεί ότι το Υπουργείο Παιδείας θα μπορούσε να είχε μοιράσει στα σχολεία και τεύχη του «Νουμά» και 2ον γιατί το Υπουργείο πλήγωσε τους Επιθεωρητές ευτελίζοντάς τους αντί να ανυψώσει αυτούς που στήριξαν τη Γλωσσική μεταρρύθμιση. Αναφέρει το παράδειγμα των δασκάλων που ενώ κλήθηκαν σε συνέδρια στα οποία θα μετέφεραν την εμπειρία τους δεν τους δόθηκαν τα οδοιπορικά. Σύμφωνα με τον γράφοντα η Μεταρρύθμιση νεκρώθηκε στο Υπουργείο. Αυτοί που τη συνεχίζουν είναι ο Νουμάς, οι Επιθεωρητές και οι δάσκαλοι. Τελειώνει ζητώντας την ενεργητικότερη στήριξη του «Νουμά» στα εκπαιδευτικά ζητήματα. Ο γράφων αναφέρεται στην πρώτη επίσημη κίνηση για την καθιέρωση της δημοτικής στην εκπαίδευση το 1917 (Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση της προσωρινής κυβέρνησης του Βενιζέλου). Σύμφωνα με αυτήν, η δημοτική ορίζεται ως η γλώσσα που θα χρησιμοποιούνταν πλέον στις πρώτες τάξεις των σχολείων. Το 1920 όμως με την πτώση των Φιλελευθέρων, η καινούργια κυβέρνηση θα διατάξει ‘Τα Ψηλά Βουνά’ —τα αναγνωστικά του Δημοτικού που ήταν γραμμένα στη δημοτική— «…να καώσι ως έργα ψεύδους», ενώ στη συνέχεια οι εμπνευστές της μεταρρύθμισης θα απολυθούν από τις θέσεις τους και θα καταλήξουν στην εξορία. Το Γλωσσικό ζήτημα έχει αναχθεί σε πολιτικό ζήτημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο: αναφέρεται στον διχασμό ενός στελέχους της εκπαίδευσης της εποχής του 1920 ανάμεσα στη στήριξη της Γλωσσικής Μεταρρύθμισης και στη δημοσιοποίηση προς τα έξω της έλλειψης στήριξής της από την ίδια την Κυβέρνηση. Δημοσιεύεται λίγο πριν τις εκλογές του 1920 (την 1η Σεπτεμβρίου 1920): σε δύο ακριβώς μήνες, την 1η Νοεμβρίου, ο ελληνικός λαός προσέρχεται στις κάλπες βαθιά διχασμένος ανάμεσα στον βασιλιά Κωνσταντίνο και στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο λαός αυτός έχει ήδη περάσει μέσα από δύο Βαλκανικούς και έναν Παγκόσμιο πόλεμο. Ο Βενιζέλος βιάζεται να προσφύγει στη λαϊκή βούληση. Το κόμμα των Φιλελευθέρων παίρνει μερικές χιλιάδες ψήφους περισσότερες από την Ηνωμένη Αντιπολίτευση του βασιλιά Κωνσταντίνου, χάνει όμως πολλές βουλευτικές έδρες λόγω των ιδιορρυθμιών του πλειοψηφικού συστήματος. Δεν βγαίνει καν ο ίδιος ο Βενιζέλος βουλευτής στην εκλογική του περιφέρεια, γίνεται η παλινόρθωση του βασιλιά Κωνσταντίνου με το δημοψήφισμα στις 5 του Δεκέμβρη του ίδιου έτους (1920), γεγονός που επιταχύνει την απομάκρυνση των συμμάχων, που εγκαταλείπουν την Ελλάδα, η οποία θα οδηγηθεί τελικά στη Μικρασιατική καταστροφή. Ο διδάσκων εντός του πλαισίου της διδασκαλίας της οικείας ιστορικής ενότητας, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το παρόν κείμενο ως παράθεμα/πηγή. Αξίζει τον κόπο να δοθεί περισσότερος χρόνος στη συγκεκριμένη ενότητα προκειμένου οι μαθητές να την επεξεργαστούν με συνεργατικό και βιωματικό τρόπο: Ο καταιγισμός ιδεών, η χρονογραμμή, το θεατρικό παιχνίδι, ο μανδύας του ειδικού, η συνέντευξη κ. ά. είναι μερικές από τις τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γίνει το μάθημα ζωντανό και κυρίως εντυπωτικό. Επίσης, μέσα από μια ιστορία γλωσσικού ζητήματος μπορούν να διατρέξουν οι μαθητές ένα ευρύτερο τμήμα της νεότερης ιστορίας μας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 20
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/6419
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Ηγετικές προσωπικότητες Leading personalitiesΗγετικές προσωπικότητες
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός Arts, Letters and CultureΤέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να δίνουν προσοχή
συναισθηματικός > να διαμορφώνουν και να ακολουθούν ένα σύστημα αξιών
ψυχοκινητικός > να δρουν με αυτοπεποίθηση με βάση οδηγίες
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Ενας επιθεωρητής
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ