Τουρκος ηλικιωμενος
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η εικόνα με τίτλο ‘Un vieux Turc’ (1883) βρίσκεται δημοσιευμένη στο έργο του του Edmondo De Amicis,‘Constantinople ouvrage traduit de l’Italien…, et illustré de 183 dessins pris sur nature par C. Biseo', Παρίσι, Hachette. Ο πολυγραφότατος συγγραφέας και δημοσιογράφος ταξίδεψε συστηματικά και εξέδωσε τις ταξιδιωτικές του εντυπώσεις από την Ισπανία, το Λονδίνο, την Ολλανδία, το Μαρόκο, το Παρίσι και την Κωνσταντινούπολη. Στα κείμενά του αυτά και ιδιαίτερα σ’ εκείνο που αναφέρεται στην Κωνσταντινούπολη του 19ου αιώνα, ο συγγραφέας πέτυχε να αποδώσει με μαγευτικό αλλά και ρεαλιστικό τρόπο εικόνες από την καθημερινή ζωή, το παζάρι, τα μνημεία, τα παλάτια, τα τείχη, αλλά και το ποικιλόχρωμο και πολυπολιτισμικό της πλήθος, στην απόδοση των οποίων συνέβαλε και η εικονογράφηση του C. Biseo. Στη συγκεκριμένη εικόνα απεικονίζεται Τούρκος ηλικιωμένος με τη χαρακτηριστική ενδυμασία (πανωφόρι, ζώνη), την ανάλογη υπόδηση και το αντίστοιχο κάλυμμα κεφαλής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η εικόνα μπορεί να αξιοποιηθεί σε μαθητοκεντρικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μελέτη τής καθημερινής ζωής και ιδιαίτερα της ενδυμασίας κατά την Οθωμανική περίοδο, στο πλαίσιο της διδασκαλίας τού μαθήματος της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο πλαίσιο της διδασκαλίας τής Νεοελληνικής Γλώσσας ως αφορμή για παραγωγή προφορικού ή/ και γραπτού λόγου για τη σύνδεση της μόδας και της ενδυμασίας με τα αισθητικά πρότυπα και το πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώνονται σε κάθε εποχή. Αντίστοιχα, η εικόνα μπορεί να αξιοποιηθεί και στο πλαίσιο διαθεματικών δραστηριοτήτων σχετικών με την έμφυλη διάσταση της ενδυμασίας στο παρελθόν αλλά και στο παρόν, καθώς και να επιχειρηθεί σύγκριση με τις αντίστοιχες εθνικές ελληνικές φορεσιές της ίδιας περιόδου.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/6481
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Κοινωνία και καθημερινή ζωή Society and everyday lifeΚοινωνία και καθημερινή ζωή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΓΚΑ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ