Σπυριδωνος Λαμπρου, Ο ανθρωπος εκτος της ιστοριας
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για ιστορικό δοκίμιο του Σπυρίδωνος Λάμπρου (Κέρκυρα, 1851- Σκόπελος, 1919) διαπρεπούς ιστορικού, βυζαντινολόγου, πανεπιστημιακού και πολιτικού, το οποίο δημοσιεύτηκε το 1899 στο περιοδικό «Ποικίλη Στοά», που εκδιδόταν από το 1881 μέχρι και το 1914 από τον δημοσιογράφο και λογοτέχνη Ιωάννη Αρσένη. Στο δοκίμιό του ο Σπυρίδων Λάμπρος, ο οποίος θεωρείται εμβληματική μορφή του θετικού ιστορικισμού στην Ελλάδα, θέτει επιστημολογικά ζητήματα Φιλοσοφίας της Ιστορίας με κέντρο του προβληματισμού του τον άνθρωπο ως «αντικείμενο» της ιστορίας. Η βασική γραμμή που διατρέχει ολόκληρη τη μελέτη έγκειται στη διάκριση μεταξύ του ανθρώπου «μέσα στην ιστορία», ο οποίος εργάζεται «εν ταις τέχναις» για την επικράτηση «υλικής ισχύος ή ιδεών» και του ανθρώπου «εκτός της ιστορίας» ο οποίος αγωνίζεται «κατά της φύσεως και των θηρίων». Σύμφωνα με τον Σπ. Λάμπρο, ο «εκτός της ιστορίας» άνθρωπος είναι αντικείμενο μελέτης της Ανθρωπολογίας και της Εθνολογίας και όχι της Ιστορίας. Αναγνωρίζει μάλιστα ότι η διάκριση αυτή δεν γίνεται με βάση τον χρόνο, αλλά τον βαθμό της ανάπτυξης των ανθρωπίνων δυνάμεων, δεδομένου ότι «ακόμη και την σήμερον έχομεν λαούς μη ανήκοντας εις την ιστορίαν».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Στον εκπαιδευτικό προτείνεται να αξιοποιήσει το κείμενο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας προκειμένου να εμπλέξει τους μαθητές σε δραστηριότητα γλωσσικού γραμματισμού στην οποία θα διερευνήσουν και θα μελετήσουν τα θεματικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του και στη συνέχεια θα το εντάξουν αιτιολογημένα στον κειμενικό τύπου του ιστορικού δοκιμίου. Επιπλέον μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να προχωρήσουν σε συζήτηση πάνω στη βασική θέση και στην επιχειρηματολογία του συντάκτη του. Τέλος, μπορούν να αποδώσουν το περιεχόμενό του συγκεκριμένου δοκιμίου με την παραγωγή γραπτής περίληψής του.
Το κείμενο μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο διδακτικών αντικειμένων όπως η Φιλοσοφία, τα Θρησκευτικά και οι Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες σε ομαδοσυνεργατική διαθεματική δραστηριότητα στην οποία οι μαθητές το αξιοποιούν ως πηγή, προκειμένου να προσεγγίσουν το ζήτημα της σχέσης του ανθρώπου με την ιστορία και τον πολιτισμό από διάφορες οπτικές, όπως την ιστορική, τη φιλοσοφική, τη θεολογική, την κοινωνική, και την πολιτική.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/6628
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη Text genresΚειμενικά είδη > Δοκίμια EssaysΔοκίμια
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη Text genresΚειμενικά είδη > Επιχειρηματολογικά κείμενα Argumentative textsΕπιχειρηματολογικά κείμενα
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη Text genresΚειμενικά είδη > Περίληψη SummaryΠερίληψη
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικοί τύποι Text typesΚειμενικοί τύποι > Επιχειρηματολογία ArgumentationΕπιχειρηματολογία
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα > Θέματα TopicsΘέματα > Γλώσσα - Πολιτισμός - Τέχνη Language - Culture - ArtΓλώσσα - Πολιτισμός - Τέχνη
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα > Θέματα TopicsΘέματα > Ιστορία HistoryΙστορία
Φιλοσοφία PhilosophyΦιλοσοφία
Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες Political & Social SciencesΠολιτικές και κοινωνικές επιστήμες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Σπυρ. Π. Λάμπρος
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ