Η Ιτεα και οι Δελφοι
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πίνακας της ζωγράφου Vera Willoughby (1870-1939) από το έργο της A Vision of Greece described and painted by Vera Willoughby, έκδοσης 1925. Η συγγραφέας αφηγείται την ιστορία αρχαίων χώρων όπως οι Δελφοί, Μυκήνες, Ολυμπία, Μαραθώνας, Κνωσός και συμπληρώνει το λόγο με τις αντίστοιχες εικόνες, φιλοτεχνημένες από την ίδια. Εδώ εικονίζεται η Ιτέα από τους Δελφούς. Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία της Αρχαίας Ιστορίας στην ενότητα που αφορά τους Πανελλήνιους δεσμούς και ιερά και ειδικότερα το Μαντείο των Δελφών, αλλά και στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας για τη διδασκαλία του κειμενικού είδους της περιγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία της Ιστορίας και ειδικότερα της ενότητας των Πανελλήνιων ιερών με στόχο οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις για το μαντείο των Δελφών (χώρος, σημασία, ακτινοβολία). Η μελέτη της εικόνας και άλλου σχετικού οπτικού υλικού συντελεί ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν εποπτεία του χώρου, να μελετήσουν στοιχεία, όπως η μορφολογία του εδάφους, και να εξηγήσουν τον τρόπο που αυτά επέδρασαν στην δράση των ανθρώπων (επιλογή θέσης του μαντείου, εμβέλεια κ.α.). Μπορούν να υποδυθούν ρόλους, όπως του επισκέπτη που θέλει χρησμό, του επισκέπτη που προσφέρει αφιέρωμα, του επισκέπτη που συναρπάζεται από το τοπίο και να παρουσιάσουν δραματοποιημένα το σκεπτικό και τα συναισθήματά τους (ενσυναίσθηση). Μπορεί, επίσης, να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας για τη διδασκαλία της περιγραφής. Οι μαθητές οργανωμένοι σε ομάδες με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού αποκωδικοποιούν την εικόνα και καταγράφουν τα στοιχεία της. Στη συνέχεια σχεδιάζουν και συνθέτουν την περιγραφή της με βάση κατευθύνσεις που δίνονται από τον εκπαιδευτικό και αφορούν το είδος της περιγραφής, την οπτική γωνία, τη δομή (μετάβαση από το γενικό στα επιμέρους στοιχεία), τη γλώσσα και την επιλογή του υλικού.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/6891
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Θεσμοί, πολιτική οργάνωση
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικοί τύποι > Περιγραφή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να δίνουν προσοχή
ψυχοκινητικός > να δρουν με αυτοπεποίθηση με βάση οδηγίες
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ