Ηλικιωμενος ανδρας στη Χιο
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εικόνα ηλικιωμένου Χιώτη από ταξιδιωτικό έργο του Ιταλού Francesco Perilla, έκδοσης 1928. Ο περιηγητής καταγράφει τις εντυπώσεις του από τα χωριά της Χίου, διανθίζοντας τις περιγραφές του με αναφορές στην ιστορία, τους θρύλους και τις παραδόσεις του νησιού. Η εικόνα μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας για τη διδασκαλία του κειμενικού είδους της περιγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας για τη διδασκαλία του κειμενικού είδους της περιγραφής. Οι μαθητές παρατηρούν την εικόνα, και καταλήγουν σε συμπεράσματα σχετικά με την οργάνωση, το είδος και τον σκοπό των περιγραφικών κειμένων. Οργανωμένοι σε ολογομελείς ομάδες με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού αποκωδικοποιούν την εικόνα και καταγράφουν τα στοιχεία της. Στη συνέχεια σχεδιάζουν και συνθέτουν την περιγραφή της με βάση κατευθύνσεις που δίνονται από τον εκπαιδευτικό και αφορούν το είδος της περιγραφής, την οπτική γωνία, τη δομή (μετάβαση από το γενικό στα επιμέρους στοιχεία), τη γλώσσα και την επιλογή του υλικού. Οι ομάδες μαθητών παρουσιάζουν τα κείμενά τους και αιτιολογούν τις επιλογές τους στο διαδραστικό πίνακα. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός μπορεί να τους ζητήσει να αφαιρέσουν ή να προσθέσουν επίθετα, να μεταβάλουν τη δομή ή κάποιο άλλο στοιχείο του κειμένου και κατόπιν να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές αυτές επιδρούν στο κείμενο. Στο τέλος της διαδικασίας οι μαθητές εξάγουν τα συμπεράσματά τους καταγράφουν τα χαρακτηριστικά ενός περιγραφικού κειμένου. Ως επέκταση, μπορούν να τροποποιήσουν το κείμενό τους προκειμένου να ενταχθεί σε συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση (π.χ. περιγραφή της ενδυμασίας του Χιώτη σε αφιέρωμα στις ελληνικές ενδυμασίες).


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/6892
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικοί τύποι > Περιγραφή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να δίνουν προσοχή
ψυχοκινητικός > να δρουν με αυτοπεποίθηση με βάση οδηγίες
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ