Φλαγγινης Θωμας, λογιος και εθνικος ευεργετης (1578-1648)
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για αναπαραγωγή έργου τέχνης που απεικονίζει τον λόγιο και εθνικό ευεργέτη Θωμά Φλαγγίνη (1578-1648). Ο Φλαγγίνης γεννήθηκε στην Κέρκυρα και με υποτροφία πήγε στη Βενετία όπου σπούδασε νομικά διακρινόμενος ως φοιτητής και αποκτώντας τον τίτλο του διδάκτορα του Κανονικού και Αστικού Δικαίου. Άσκησε στη Βενετία το δικηγορικό επάγγελμα στο οποίο διέπρεψε και σε συνδυασμό με κτηματομεσιτικές δραστηριότητες, έφτιαξε μεγάλη περιουσία. Από ενωρίς είχε αρχίσει να διαθέτει μεγάλα ποσά για φιλανθρωπικούς σκοπούς όπου τελικά επήγε το σύνολο της περιουσίας του, λόγω και του ότι η μοναχοκόρη του απεβίωσε άτεκνη. Συγκεκριμένα κατευθύνθηκε για εξαγορά αιχμαλώτων από τους Τούρκους, για προίκιση απόρων κορασίδων, για το ελληνικό νοσοκομείο του Αγίου Γεωργίου και μετά θάνατον για την ίδρυση του Ελληνικού Φροντιστηρίου (Φλαγγινιανό Κολλέγιο). Ο Θωμάς Φλαγγίνης, με την προσφορά του στο ελληνικό γένος συγκαταλέγεται επάξια στην σειρά των ευεργετών όπως ο Ζάππας, ο Βαρβάκης, ο Αβέρωφ, ο Ευγενίδης κ.α. οι οποίοι συνεισέφεραν τα μέγιστα στη δημιουργία και εκσυγχρονισμό δομών του ελληνικού κράτους. Πρόκειται για αναπαραγωγή έργου τέχνης που απεικονίζει τον λόγιο και εθνικό ευεργέτη Θωμά Φλαγγίνη, ιδρυτή της Φλαγγινείου Σχολής ή Φλαγγινιανού Φροντιστηρίου στη Βενετία (1662-1905). Ως στόχο είχε την ενίσχυση της ελληνικής παιδείας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς, σύμφωνα με την επιθυμία του Φλαγγίνη, οι δάσκαλοι και οι μαθητές έπρεπε να είναι Έλληνες ορθόδοξοι. Φοίτησαν κατά καιρούς περίπου 550 μαθητές και υπήρξε ταυτόχρονα κέντρο εκδοτικής δραστηριότητας, με έργα όπως η συλλογή «Άνθη Eυλαβείας» (1708) και η τετράτομη «Eγκυκλοπαίδεια Φιλολογική» (1710). Προτεραιότητα για να εισαχθούν ως μαθητές είχαν τα άπορα παιδιά και ιδιαίτερα καταγωγής από Κύπρο και από Κέρκυρα, τους δύο τόπους καταγωγής του ιδρυτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η αναπαραγωγή έργου τέχνης που απεικονίζει τον λόγιο και εθνικό ευεργέτη Θωμά Φλαγγίνη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εικονιστικός πόρος για να προσεγγιστεί ο βίος και το έργου αυτού του μεγάλου Έλληνα. Οι μαθητές μπορούν να εκπονήσουν συνεργατική ερευνητική μελέτη στην οποία θα συγκεντρώσουν και θα παρουσιάσουν στοιχεία από την προσωπική διαδρομή του Φλαγγίνη. Η διαδρομή του είναι όμοια με αυτή πλείστων άλλων Ελλήνων, μετά την κατάληψη της χώρας από τους Τούρκους, προς τις ελληνικές κοινότητες του μείζονος ευρωπαϊκού χώρου στον οποίο ευημερούσαν ελληνικές κοινότητες. Βενετία, Τεργέστη, Οδησσός και πολλές άλλες, έδωσαν την ευκαιρία στους Έλληνες να προκόψουν οικονομικά αλλά και μορφωτικά και να μεταφέρουν αργότερα στην απελευθερωμένη πατρίδα γνώση,πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. Η διαδρομή του Φλαγγίνη μπορεί να παρουσιαστεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στο μάθημα της Ιστορίας ή και της Ελληνικής Γλώσσας. Παράλληλα ο βίος του μπορεί να εξεταστεί στο πλαίσιο της πλειάδας των εθνικών ευεργετών (Ζάππας, Αβέρωφ, Ριζάρης κ.α.) οι οποίοι, κατά κανόνα, εκκινώντας από τον ομογενειακό χώρο, προσέφεραν πολλαπλά στο απελευθερωμένο πλέον ελληνικό κράτος το οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει από μόνο του σύγχρονες δομές. Η αναπαραγωγή έργου τέχνης που απεικονίζει τον Θωμά Φλαγγίνη, ιδρυτή της Φλαγγινείου Σχολής της Βενετίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εικονιστικός πόρος για να μελετηθεί η ίδρυση, η διαδρομή αλλά και η προσφορά της εν λόγω σχολής στα ελληνικά γράμματα αλλά και στην ελληνική κοινότητα της Βενετίας. Επεκτείνοντας, μπορεί να συνεχιστεί με συνεργατική διαθεματική μελέτη σχετικά με τα υπόλοιπα πολυπληθή εκπαιδευτικά ιδρύματα που είχαν ιδρυθεί από ομογενείς ευεργέτες και λειτούργησαν στον χώρο των εκτός Ελλάδος κοινοτήτων μέχρι και την απελευθέρωση (1821). Τέλος, ο βίος και η επαγγελματική ανέλιξη του ομογενούς Θωμά Φλαγγίνη στον χώρο της ελληνικής κοινότητας της Βενετίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσεγγιστεί ευρύτερα ο χώρος της ελληνικής ομογένειας κατά την προεπαναστατική περίοδο, οι ανά πόλη κοινότητες και η προσφορά τους στην επανάσταση και στη συνέχεια στο απελευθερωμένο ελληνικό κράτος. Μπορεί να εκπονηθεί διαθεματική εργασία με αναζήτηση εικόνων από τα κτίρια των κοινοτήτων, τα περισσότερα από τα οποία ακόμα υπάρχουν, ώστε να κατανοηθεί από τους μαθητές το μέγεθος της ελληνικής παρουσίας. Ως επέκταση, μπορούν να αναζητηθούν ποιες από τις κοινότητες ακόμα σήμερα βρίσκονται εν λειτουργία και συνεχίζουν να διατηρούν εκπαιδευτικά ιδρύματα ώστε οι μαθητές μας να προσεγγίσουν την εικόνα του εκτός κρατικών συνόρων υπάρχοντος ελληνισμού. Σχετικά στοιχεία μπορούν να ληφθούν και από τον αξιόπιστο ιστότοπο του Υπουργείου Εξωτερικών.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/7001
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότεροι χρόνοι (μέχρι και τον 18ο αι. μ.Χ.) Modern period (up to the 18th century A.D.)Νεότεροι χρόνοι (μέχρι και τον 18ο αι. μ.Χ.) > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός Arts, Letters and CultureΤέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότεροι χρόνοι (μέχρι και τον 18ο αι. μ.Χ.) Modern period (up to the 18th century A.D.)Νεότεροι χρόνοι (μέχρι και τον 18ο αι. μ.Χ.) > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός Arts, Letters and CultureΤέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
εποικοδομητισμός > εμπειρική μάθηση
εποικοδομητισμός > έρευνα δράσης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
συναισθηματικός > να δίνουν προσοχή
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
ψυχοκινητικός > να δρουν με αυτοπεποίθηση με βάση οδηγίες
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης/ες: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ