Η λιμνη της Κωπαΐδας
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ξυλογραφία που απεικονίζει τη λίμνη της Κωπαΐδας λίγο πριν αρχίσουν τα έργα για την αποξήρανσή της, το 1882. Η αποξήρανση ολοκληρώθηκε το 1931 οπότε και προέκυψαν περίπου 250.000 στρέμματα εύφορης καλλιεργήσιμης γης. Αποξήρανση της λίμνης είχε γίνει και τον 16ο αιώνα π.Χ. από τους κατοίκους της περιοχής, τους προϊστορικούς Έλληνες Μινύες, οι οποίοι οδήγησαν τα νερά της λίμνης στον κόλπο της Λάρυμνας μέσω καταβοθρών και σηράγγων που κατασκεύασαν. Με την παρακμή των Μινύων και την κάθοδο των Βοιωτών τα έργα καταστράφηκαν και η λίμνη ξαναδημιουργήθηκε. Η αποτύπωση έγινε από το Γάλλο διπλωμάτη Henri Belle και βρίσκεται στο έργο του «Trois années en Grèce», Παρίσι, Librairie Hachette, που εκδόθηκε το 1881 και περιλάμβανε τις εντυπώσεις του από την παραμονή του στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1868 - 1875. Ξυλογραφία είναι η τέχνη της χάραξης σχεδίων και συμβόλων πάνω σε ξύλινη επιφάνεια που προορίζεται για πλάκα για την εκτύπωση αντιτύπων σε χαρτί.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το ΜΑ προβάλλεται με τον βιντεοπροβολέα στους μαθητές τόσο των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού όσο και του Γυμνασίου κατά το μάθημα της Ιστορίας ή της Γεωγραφίας. Αφού οι μαθητές αναγνωρίσουν περί τίνος πρόκειται με ή χωρίς τη βοήθεια του εκπαιδευτικού αναλαμβάνουν, εργαζόμενοι ομαδοσυνεργατικά, να αναζητήσουν πληροφορίες που άπτονται του μεγάλου έργου της αποξήρανσης της λίμνης. Έτσι μία ομάδα αναζητεί πληροφορίες για την πρώτη αποξήρανση της λίμνης από τους αρχαίους Μινύες (σκοπιμότητα του έργου, τεχνικές, μέσα υλοποίησης των έργων κ.λ.π.), μια άλλη ομάδα αναζητεί πληροφορίες για την καταστροφή των πρώτων έργων και τα αποτελέσματά της, μια άλλη ομάδα καταγράφει την πορεία της τελευταίας αποξήρανσης από το 1882 έως το 1931, μια άλλη αναζητεί και καταγράφει το όφελος από την αποξήρανση στα νεότερα χρόνια (αύξηση γεωργικής παραγωγής, βελτίωση της οικονομικής θέσης των κατοίκων της περιοχής, καταπολέμηση των κουνουπιών που μετέδιδαν στον άνθρωπο παράσιτα που προκαλούσαν την ελονοσία κ.λ.π.). Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω έρευνα κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματά της στην ολομέλεια όπου και συντίθεται μια πλήρης εικόνα της λίμνης της Κωπαΐδας και των διαχρονικών ανθρώπινων παρεμβάσεων επ’ αυτής. Τέλος, κατά το μάθημα των εικαστικών, μπορεί να προβληθεί η ξυλογραφία και οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου να διδαχθούν για την τεχνική της, για τα διάφορα είδη χαρακτικής και για την αξιοποίησή της με την αναπαραγωγή αντιτύπων σε χαρτί.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/7010
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Library of Aikaterini Laskaridis Foundation
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Προϊστορία > Economy
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Economy
Εικαστικά > Design and Color
Γεωγραφία - Γεωλογία > Ανθρωπογενές περιβάλλον > Ανάπτυξη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > σωκρατική-μαιευτική διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > μετα-γνωστικός
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΣΑΚΩΣΤΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ