Μετεωρολογικες και γεωργικες παροιμιες
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για άρθρο που υπογράφει ο Σ.Γ. Βίος, δημοσιευμένο στο μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό "Αλεξανδρινή Τέχνη". Αντλείται από την ψηφιακή συλλογή "Κοσμόπολις" της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο συγγραφέας παραθέτει και ερμηνεύει τριάντα παροιμίες που αναφέρονται στους καλοκαιρινούς μήνες και τα μετεωρολογικά τους φαινόμενα, καθώς και τη σχέση τους με τις γεωργικές εργασίες. Οι παροιμίες παρουσιάζονται όπως λέγονται στη Χίο, αλλά και με ορισμένες γεωγραφικές παραλλαγές. Ο Στυλιανός Γ. Βίος, ώριμος μαθητής του Νικολάου Πολίτη, επιδόθηκε στη λαογραφική έρευνα της Χίου παράλληλα με το διδακτικό και πολιτιστικό του έργο. Το κύριο προσόν του Βίου ως λαογράφου, εκτός της γνώσης της μεθόδου, ήταν η γνώση του τόπου και των ανθρώπων του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Προτείνεται να αξιοποιηθεί προκειμένου ο εκπαιδευτικός να αναθέσει στους μαθητές να μελετήσουν το άρθρο, να διακρίνουν τις παροιμίες με βάση τα θέματά τους, να εντοπίσουν τη γλώσσα και το ύφος και να αποδώσουν το περιεχόμενό τους με κυριολεκτικό τρόπο. Επίσης, μπορούν να συγκεντρώσουν παροιμίες με θέματα δικής τους επιλογής, να εξετάσουν την προέλευσή τους, να σχολιάσουν το νόημά τους και γενικότερα να επισημάνουν τη σημασία των παροιμιών. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έρευνας προτείνεται ο εκπαιδευτικός να ενθαρρύνει τους μαθητές να προσδιορίσουν το αντικείμενο της Λαογραφίας και να αναφερθούν στη συνεισφορά της, να δικαιολογήσουν τη σχέση της με τη Νεοελληνική πεζογραφία και ειδικότερα με την ηθογραφία και τον νατουραλισμό. Στην κατεύθυνση αυτή μπορούν να μελετήσουν αντιπροσωπευτικά διηγήματα Ελλήνων λογοτεχνών και να εντοπίσουν τα λαογραφικά στοιχεία.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/7031
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Library & Information Center of the Univ. of Patras
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Λεξιλόγιο - Σημασιολογία > Κυριολεκτική και μεταφορική σημασία
Νεοελληνική Λογοτεχνία > Ρεύματα / Κινήματα > Νατουραλισμός
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Θέματα > Human - Human relations and values
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > γνωστική μαθητεία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να οργανώνουν αξίες
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Σ.Γ. Βίος
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΕΥΦΗΜΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΕ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ