Οι γεωργοι μας και η γεωργια στην Ελλαδα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για άρθρο το οποίο έχει δημοσιευθεί, από κάποιον Έλληνα οικονομικό μετανάστη, σε έκδοση του 1905 της εφημερίδας «Νουμάς». Στο κείμενο, περιγράφεται η κατάσταση που επικρατούσε εκείνη την εποχή στον τομέα της ελληνικής γεωργίας, ενώ ταυτόχρονα εντοπίζονται αδυναμίες και προτείνονται τρόποι εκσυγχρονισμού της γεωργικής και παραγωγικής δραστηριότητας των Ελλήνων γεωργών, σύμφωνα με το πρότυπο των Ευρωπαϊκών χωρών. Οι πληροφορίες του άρθρου μπορούν να αξιοποιηθούν ως πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό για προβληματισμό και κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών αναφορικά με τις εξελίξεις στην ελληνική κοινωνία και οικονομία του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα. Το συγκεκριμένο κείμενο συνδέεται άμεσα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Ιστορίας της Γ’ τάξης Γυμνασίου και Λυκείου, ενώ ταυτόχρονα προσφέρεται ως μαθησιακό υλικό ερευνητικής εργασίας με διαθεματικές στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα προτείνεται να είναι οργανωμένη σε φύλλα εργασίας, κατάλληλα σχεδιασμένα από τον εκπαιδευτικό, για την υποστήριξη συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων διερευνητικής μάθησης. Αρχικά, οι μαθητές σε μικρές ομάδες καλούνται να μελετήσουν το κείμενο και να εντοπίσουν τον προβληματισμό που αυτό εκφράζει. Στη συνέχεια, ενθαρρύνονται από τον εκπαιδευτικό να συμμετάσχουν σε διάλογο ώστε να διατυπώσουν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το θέμα του άρθρου. Επίσης, καλούνται να διερευνήσουν επιλεγμένες από τον εκπαιδευτικό συμβατικές ή/και ηλεκτρονικές πηγές, ώστε μελετήσουν ειδικότερες ιστορικές έννοιες που συνδέονται με το βασικό θέμα του άρθρου, όπως είναι για παράδειγμα: α) τα κυριότερα γνωρίσματα της ελληνικής οικονομίας κατά τον 19ο-αρχές του 20ού αιώνα, β) η οικονομική μετανάστευση των Ελλήνων εκείνης της περιόδου, γ) τα κινήματα των αγροτών και των εργατών, δ) οι κυριότερες προσπάθειες εκσυγχρονισμού της ελληνικής αγροτικής οικονομίας. Τέλος, οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της έρευνάς τους σε μια ομαδική συνθετική εργασία εστιάζοντας στη σύγκριση της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας εκείνης της εποχής με τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/7106
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Οικονομία EconomyΟικονομία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Ξενητεμένος
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΜΑΡΙΑ ΓΑΖΕΑ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ