Ανεκδοτη ελληνικη επιγραφη των αυτοκρατορικων χρονων
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για ανάτυπο, 20 σελίδων, επιστημονικού άρθρου που δημοσιεύτηκε στον όγδοο τόμο του περιοδικού «Ιστορικογεωγραφικά» (Γιάννενα-Θεσσαλονίκη 2000). Σε αυτό περιλαμβάνονται, επίσης, η εκδοτική και επιστημονική ταυτότητα του περιοδικού και τα περιεχόμενα του τόμου. Το καθαυτό κείμενο αποτελείται από 8 σελίδες, ενώ συνοδεύεται από 41 υποσημειώσεις με σχόλια και βιβλιογραφία, περίληψη μισής σελίδας στα γαλλικά, και 11 εικόνες. Το θέμα του άρθρου είναι μια ενεπίγραφη στήλη, επιτύμβιο σήμα, που βρέθηκε στο χωριό Αναστασιά Σερρών. Ο συγγραφέας παραθέτει κατά σειρά α) τις συνθήκες εύρεσής της, β) τα χαρακτηριστικά της, γ) τα χαρακτηριστικά και τη μεταγραφή της τρίστιχης κεφαλαιογράμματης, ελληνικής, επιγραφής που βρέθηκε χαραγμένη επάνω της, δ) την περιγραφή των γραμμάτων της επιγραφής, ε) τη χρονολόγησή της στον 2ο αιώνα μ.Χ. με βάση τα γράμματα, τα συνευρήματα και το ρωμαϊκό όνομα Κρούσπιος που υπάρχει στην επιγραφή, στ) το σχολιασμό των ονομάτων που περιέχει, ζ) κοινωνικά, ανθρωπωνυμικά και προσωπογραφικά συμπεράσματα σε σχέση με την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο αυτή αναφέρεται, η) τοπογραφικά συμπεράσματα για την ύπαρξη ενός ρωμαϊκού πολίσματος στην περιοχή με βάση και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα. Οι εικόνες, της επιγραφής και άλλων ευρημάτων από την περιοχή, που ακολουθούν το κείμενο, αισθητοποιούν τα επιστημονικά δεδομένα του συγγραφέα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορεί να αξιοποιηθεί για τη σχεδίαση μιας διδασκαλίας που θα αποβλέπει στην ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών. Οι τελευταίοι αφού αποδομήσουν το κείμενο, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς το είδος του, ως επιστημονική αρχαιολογική δημοσίευση - εντοπίζοντας τα βήματα που ακολουθεί ο συγγραφέας του, προκειμένου να δημοσιεύσει την επιγραφή που τον απασχολεί - προτείνεται να κληθούν, δουλεύοντας σε ομάδες, να "δημοσιεύσουν", σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα τη δική τους επιγραφή. Θα την επιλέξουν, αν δεν επισκεφτούν κάποιο μουσείο, από ψηφιακά αποθετήρια, όπως, για παράδειγμα, από την ιστοσελίδα του "Πανδέκτη" του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ή από την "Ανθολογία Επιγραφών", στην ιστοσελίδα των "Ψηφίδων", του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Είναι σαφές πως μια τέτοια προσέγγιση έχει διαθεματική λογική καθώς μπορεί να πραγματοποιηθεί στα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής και Νεοελληνικής Γλώσσας, της Ιστορίας, αλλά και της Γεωγραφίας και της Αισθητικής Αγωγής. Οι τελικές μαθητικές "δημοσιεύσεις" θα μπορούσαν, επίσης, να αποτελέσουν το υλικό ενός ιστολογίου ή άλλης εφαρμογής web 2.0, ή ενός απλού λευκώματος, ή ενός λευκώματος ιστού.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/7206
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Σερρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών (Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη > Έρευνες - Μελέτες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία > Γραφή
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία > Κειμενικοί τύποι
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία > Λεξιλόγιο - Σημασιολογία > Πορεία λέξεων στον χρόνο
Ιστορία > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.)
Γεωγραφία - Γεωλογία > Ανθρωπογενές περιβάλλον > Επικοινωνία
Ιστορία > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Κοινωνική οργάνωση και Καθημερινή ζωή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
συμπεριφοριστική προσέγγιση > εξάσκηση και πρακτική
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > εμπειρική μάθηση
εποικοδομητισμός > κοινότητες πρακτικής
εποικοδομητισμός > μάθηση μέσα από το σχεδιασμό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > γνώση > μετα-γνωστικός
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να εφαρμόζουν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να δίνουν προσοχή
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
ψυχοκινητικός > να δρουν με αυτοπεποίθηση με βάση οδηγίες
ψυχοκινητικός > να δρουν με ανεξαρτησία, επιδεξιότητα και με ακρίβεια
ψυχοκινητικός > να προσαρμόζονται και να δρουν δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Σαμσάρης, Πέτρος Κ.
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
εκδότης: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ