Η Ακροναυπλια και το φρουριο του Παλαμηδιου στο Ναυπλιο
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Γερμανός συγγραφέας Ernst Reisinger συγκέντρωσε υλικό από Βιβλιοθήκες του Μονάχου και του Βερολίνου και δημιούργησε ένα έργο αφιερωμένο στην Ελλάδα και την ιστορία της, εμπλουτισμένο με φωτογραφίες, χαρακτικά και κείμενα λογίων, το οποίο εκδόθηκε πρώτη φορά το 1916. Στη συγκεκριμένη εικόνα από την έκδοση του 1923 δεσπόζουν η Ακροναυπλία και το Παλαμήδι, εξαιρετικά δείγματα οχυρωματικής αρχιτεκτονικής με πλούσια ιστορία. Μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία της Ιστορίας (Φραγκοκρατία, Β΄ Ενετοκρατία, Νεότεροι χρόνοι) με έμφαση στην κοινωνική οργάνωση, την οχυρωματική τέχνη και τα πολεμικά γεγονότα. Μπορεί επίσης, να αξιοποιηθεί διαθεματικά σε συνδυασμό με τη Νεοελληνική Γλώσσα στη διδασκαλία των κειμενικών ειδών (ψηφιακά κείμενα), αλλά και τη Λογοτεχνία με δραστηριότητες δημιουργικής γραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό, συνδυαστικά με σχετικό εικονιστικό υλικό και γραπτές πηγές, στη διδασκαλία της ιστορίας των περιόδων της Φραγκοκρατίας και της Β΄ Ενετοκρατίας, προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές την οχυρωματική τέχνη και τη σημασία της για την ασφάλεια του πληθυσμού σε συνάρτηση με τα τεκταινόμενα της εποχής. Προτείνεται οι μαθητές, οργανωμένοι σε ομάδες, να μελετήσουν το παραπάνω υλικό και να παρουσιάσουν μια εργασία για κάθε φρούριο με βάση συγκεκριμένους άξονες: ιστορικό πλαίσιο, τοποθεσία, παράγοντες που οδήγησαν στην επιλογή τοποθεσίας, αρχιτεκτονικά τμήματα των φρουρίων και ο ρόλος τους, κατασκευαστικές λεπτομέρειες και διακοσμητικά στοιχεία. Προτείνεται, επίσης, να αναζητήσουν εικόνες από άλλα φρούρια της εποχής και εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές. Στη συνέχεια, υποδύονται ρόλους όπως του αρχιτέκτονα, του στρατιώτη, του άρχοντα, του φυλακισμένου κ.α., αναδεικνύοντας την καθημερινότητα και τα συναισθήματα αυτών των προσώπων (καλλιέργεια ενσυναίσθησης). Τέλος, στο πλαίσιο της διαθεματικότητας προτείνεται να δημιουργήσουν ψηφιακά κείμενα με θέμα την ιστορία και αρχιτεκτονική των συγκεκριμένων κάστρων (αναρτήσεις στο blog ή στο wiki της τάξης τους, πολυμεσικές παρουσιάσεις, βίντεο) και λογοτεχνικές αφηγήσεις φανταστικών προσώπων της εποχής.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/7252
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη > Ψηφιακά κείμενα
Νεοελληνική Λογοτεχνία > Τεχνικές / Τρόποι γραφής > Τρόποι και τεχνικές της αφήγησης
Ιστορία > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Τεχνολογία και επιστήμη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > μάθηση μέσα από το σχεδιασμό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ