Η αρχαια Κορινθος και ο Ακροκορινθος
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εικόνα της αρχαίας Κορίνθου και του Ακροκόρινθου από το λεύκωμα του Ernst Reisinger, έκδοσης 1923, αφιερωμένο στην Ελλάδα και την ιστορία της και εμπλουτισμένο με φωτογραφίες, αναπαραγωγές χαρακτικών και κείμενα λογίων. Ο βράχος του Ακροκόρινθου οχυρώθηκε και αποτέλεσε για πολλούς αιώνες, από την αρχαία εποχή (7ος-6ος αιώνας π.Χ.) έως την περίοδο της Φραγκοκρατίας και Ενετοκρατίας, την ακρόπολη της Κορίνθου. Διατηρούνται τα τείχη, οι πύργοι , οι προμαχώνες, οι πύλες, ενώ στο εσωτερικό υπάρχουν ερείπια ναών και τζαμιών με μιναρέ. Η εικόνα μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία της Ιστορίας και ειδικότερα της Ύστερης Βυζαντινής περιόδου και της Λατινοκρατίας με έμφαση στην κοινωνική οργάνωση και την οχυρωματική τέχνη. Μπορεί επίσης, να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία των κειμενικών ειδών (ψηφιακά κείμενα) στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία της ιστορίας της Λατινοκρατίας, προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές την οχυρωματική τέχνη και τη σημασία της για την ασφάλεια του πληθυσμού. Προτείνεται οι μαθητές, με αφόρμηση την εικόνα, οργανωμένοι σε ομάδες, να αναζητήσουν οπτικό υλικό και πληροφορίες σχετικά με αρχιτεκτονική του κάστρου του Ακροκόρινθου και να παρουσιάσουν μια εργασία με βάση συγκεκριμένους άξονες: τοποθεσία, παράγοντες που οδήγησαν στην επιλογή τοποθεσίας, αρχιτεκτονικά τμήματα του κάστρου και ο ρόλος τους, κατασκευαστικές λεπτομέρειες και διακοσμητικά στοιχεία. Προτείνεται, επίσης, να αναζητήσουν εικόνες από άλλα φρούρια της εποχής και εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές. Στη συνέχεια, μπορούν να ερευνήσουν πώς όλα τα παραπάνω στοιχεία φρουριακής αρχιτεκτονικής εξασφάλιζαν την προστασία της πόλης και του πληθυσμού σε περιόδους πολιορκίας και να υποδυθούν ρόλους πολιορκημένων όπως του στρατιώτη, του άρχοντα, ενός παιδιού κ.α., αναδεικνύοντας την καθημερινότητα και τα συναισθήματά τους (καλλιέργεια ενσυναίσθησης). Τέλος, προτείνεται να δημιουργήσουν ψηφιακά κείμενα (αναρτήσεις στο blog ή στο wiki της τάξης τους, πολυμεσικές παρουσιάσεις, βίντεο) με ενετικά φρούρια της Ελλάδας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/7253
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη > Ψηφιακά κείμενα
Ιστορία > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός
Ιστορία > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Τεχνολογία και επιστήμη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ