Η λιμνη και η πολη της Δοϊρανης
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στη φωτογραφία απεικονίζεται άποψη της λίμνης και της πόλης της Δοϊράνης, η οποία απαθανατίστηκε από τις ελληνικές προφυλακές κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η εικόνα αποτελεί αρχειακό υλικό της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη και περιλαμβάνεται σε ξενόγλωσση έκδοση του 1933-1935. Η συγκεκριμένη εικόνα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως αφόρμηση στο πλαίσιο Ερευνητικής Εργασίας με θέμα τη μελέτη των ιστορικών γεγονότων που διαδραματίστηκαν στην περιοχή τόσο κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, όσο και κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, με διαθεματικές προεκτάσεις στη Λογοτεχνία ή/και στην Τέχνη. Επίσης, η εικόνα προσφέρεται ως μαθησιακό υλικό και για τη μελέτη του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος της περιοχής στο πλαίσιο ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα συνδέεται άμεσα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου και του Λυκείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα προτείνεται να είναι οργανωμένη σε φύλλα εργασίας, κατάλληλα σχεδιασμένα από τον εκπαιδευτικό. Οι μαθητές, σε μικρές ομάδες, αρχικά καλούνται να παρατηρήσουν και να περιγράψουν την εικόνα. Στη συνέχεια, οι μαθητές ενθαρρύνονται από τον εκπαιδευτικό να διεξάγουν έρευνα ώστε να συλλέξουν φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες αναφορικά με τα ιστορικά πρόσωπα και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης της Δοϊράνης τόσο κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, όσο και κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Για την έρευνα και συλλογή των ιστορικών δεδομένων από τους μαθητές προτείνεται η αναζήτηση στο ιστορικό αρχείο αρμόδιων τοπικών φορέων και βιβλιοθηκών καθώς και στα αρχεία του τοπικού Τύπου. Το αποτέλεσμα της ερευνητικής εργασίας των ομάδων προτείνεται να παρουσιαστεί, στην ολομέλεια της τάξης, σε μια συμβατική ή ψηφιακή πολυτροπική παρουσίαση, εμπλουτισμένη με αναπαραστάσεις των δεδομένων στη Λογοτεχνία ή/και στην Τέχνη.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/7496
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Πολεμικά γεγονότα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να δίνουν προσοχή
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΜΑΡΙΑ ΓΑΖΕΑ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ