Κατοικοι της Λημνου
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χαλκογραφία στην οποία αποτυπώνεται μια καθημερινή σκηνή από τον τρόπο ζωής των κατοίκων της νήσου Λήμνου και ιδιαίτερα των γυναικών και των παιδιών. Συνοδεύεται από μικρή χαρακτηριστική λεζάντα. Περιέχεται στον πρώτο τόμο του μνημειώδους έργου “Voyage pittoresque de la Grèce”, του Γάλλου περιηγητή Marie Gabriel Florent Auguste de Choiseul – Gouffier. Η μεγάλη καινοτομία του Choiseul – Gouffier είναι οι εικόνες που συνοδεύουν το κείμενο και αποτελούν σημαντικότατη οπτικού τύπου μαρτυρία για τους κατοίκους, για το οικιστικό περιβάλλον, για τη φύση κοκ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η λειτουργία της εικόνας μπορεί να έχει πολλές χρήσεις και να υπηρετήσει πολλές και διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο εντός των θεματικών περιοχών που αναφέρονται στη στήλη ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ όσο και διαθεματικά. Συγκεκριμένα ο διδάσκων θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εικόνα, όπως επίσης και άλλες ομοειδείς, προκειμένου να ενισχύσει οπτικά ένα μάθημα γεωγραφίας, που αφορά στο νησί Λήμνος σε μια μετωπικού τύπου δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Παράλληλα θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον σε μια ομαδοσυνεργατικού τύπου εργασία οι μαθητές να μελετήσουν εικόνες, κείμενα, εκπαιδευτικά βίντεο κοκ. που να αφορούν στο παρόν και στο παρελθόν ενός τόπου έτσι ώστε να οδηγηθούν σε συμπεράσματα για αυτόν και την ιστορία του. Για παράδειγμα, στην παρούσα εικόνα παρατηρούμε κτίσματα, ανθρώπους και παράλληλα κάποιες ασχολίες κατοίκων της Λήμνου που μαρτυρούν έναν συγκεκριμένο αγροτικό τρόπο ζωής προς το τέλος του 18ου αιώνα. Στη συνέχεια θα μπορούσαν να περάσουν σε σύγχρονες εικόνες από τη Λήμνο και να οδηγηθούν σε κάποια συμπεράσματα για την αλλαγή του σημερινού τρόπου ζωής στο νησί . Η εικόνα (χαλκογραφία) έχει επίσης μια αυτόνομη καλλιτεχνική αξία, την οποία θα μπορούσαν να μελετήσουν στο μάθημα των εικαστικών. Παράλληλα, ιδιαίτερα στο Λύκειο, το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί μαζί με άλλα ομοειδή ή διαφορετικά να οδηγήσει σε μια ερευνητική εργασία –project π.χ. σχετικά με τον ‘Περιηγητισμό’ και την αποκάλυψη του ‘μαγικού’ κόσμου της Ανατολής στον δυτικό κόσμο.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/75
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Νεότεροι χρόνοι (μέχρι και τον 18ο αι. μ.Χ.) > Κοινωνική και πολιτική οργάνωση
Γεωγραφία - Γεωλογία > Ανθρωπογενές περιβάλλον > Ανάπτυξη
Γεωγραφία - Γεωλογία > Ανθρωπογενές περιβάλλον > Κοινωνική ζωή και Πολιτισμός
Γεωγραφία - Γεωλογία > Φυσικό περιβάλλον > Άνθρωπος Κοινωνία και Χώρος - Αλληλεπιδράσεις Αλληλεξαρτήσεις
Εικαστικά > Painting
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
συμπεριφοριστική προσέγγιση > προγραμματισμένη διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
εποικοδομητισμός > έρευνα δράσης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
ψυχοκινητικός > να προσαρμόζονται και να δρουν δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΤΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΑΜΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΑΜΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ