Ο Ηρωδης και οι τρεις Μαγοι
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στo παρόν μαθησιακό αντικείμενο απεικονίζεται “Ο Ηρώδης και οι τρεις Μάγοι”. Πρόκειται για ψηφιδωτό που βρίσκεται στη Μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη. Η Μονή της Χώρας (ή Καριγιέ Τζαμί) ήταν ελληνικό χριστιανικό μοναστήρι που το 16ο αιώνα μετατράπηκε από τους Οθωμανούς σε τζαμί. Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο. Στόχος του αντικειμένου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν την αξία της βυζαντινής τέχνης και τη σχέση της με τη χριστιανική θρησκεία καθώς και να αντιληφθούν ότι οι καλλιτεχνικές εξελίξεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της εποχής. Η εικόνα μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα των θρησκευτικών για τη διδασκαλία της ιστορίας της Καινής Διαθήκης αλλά και της εκκλησιαστικής τέχνης και συγκεκριμένα της αγιογραφίας. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα της βυζαντινής ιστορίας για τη διδασκαλία της βυζαντινής τέχνης και συγκεκριμένα της ζωγραφικής καθώς τα ψηφιδωτά αποτελούν μία από τις κυριότερες μορφές έκφρασης για τη διακόσμηση στον εσωτερικό χώρο (οι άλλες δύο είναι οι τοιχογραφίες και οι φορητές εικόνες).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η εικόνα μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Βυζαντινής Ιστορίας ή των Θρησκευτικών για τη διδασκαλία της βυζαντινής τέχνης, στην οποία ανήκει η ζωγραφική. Η επεξεργασία του μαθήματος θα στηριχτεί στο εικονογραφικό υλικό σε συνδυασμό με μελέτη πηγών που θα αναφέρονται στη ζωγραφική ώστε να γίνει αντιληπτό στους μαθητές ότι η κύρια σημασία ενός χριστιανικού έργου τέχνης δεν είναι αισθητική αλλά διδακτική αφού η καλλιτεχνική έμφαση δίνεται στο εσωτερικό του ναού, στη θεματολογία της ζωγραφικής κ.ά. Οι μαθητές σε ομάδες στο εργαστήριο της πληροφορικής ή στην τάξη παρατηρούν το παρόν μαθησιακό αντικείμενο αλλά και άλλο εικονογραφικό υλικό, το περιγράφουν και αναγνωρίζουν το συμβολισμό των εικόνων. Στόχος της δραστηριότητας είναι να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνοτροπίας της βυζαντινής ζωγραφικής και αγιογραφίας. Επίσης, αν υπήρχε η δυνατότητα θα ήταν καλό να επισκεφτούν ιστορικές μονές ή ναούς της περιοχής τους και να καταγράψουν τις εντυπώσεις τους.Στο Λύκειο, θα μπορούσε στη διδασκαλία της ζωγραφικής του βυζαντινού πολιτισμού, οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες να παρατηρήσουν εικονογραφικό υλικό από τοιχογραφίες, ψηφιδωτά (εδώ ο εκπαιδευτικός θα δείξει το παρόν μαθησιακό αντικείμενο) και φορητές εικόνες συνδέοντας όμως την εξέλιξη της ζωγραφικής με τις διάφορες περιόδους όπως την περίοδο της Εικονομαχίας, την εποχή της Μακεδονικής Δυναστείας – Μακεδονική Αναγέννηση και την Παλαιολόγεια περίοδο (περίοδο όπου δεν επιτρέπεται η κατασκευή ψηφιδωτών λόγω οικονομικής κρίσης) με στόχο να διαπιστώσουν βιωματικά ότι η αλλαγή στη ζωγραφική συνδέεται άμεσα με τους κανόνες της Εκκλησίας, αλλά και τις εξωτερικές επιδράσεις, όπως την πολιτική και οικονομική κατάσταση. Θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό λεύκωμα στο οποίο θα παρουσιάζεται η εξέλιξη της ζωγραφικής και αγιογραφίας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/756
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Θρησκευτικά Religious EducationΘρησκευτικά > Καινή Διαθήκη New TestamentΚαινή Διαθήκη > Η ζωή του Χριστού The Life of ChristΗ ζωή του Χριστού
Ιστορία HistoryΙστορία > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία Byzantine and Medieval HistoryΒυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός Arts, Letters and CultureΤέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός
Θρησκευτικά Religious EducationΘρησκευτικά > Εκκλησιαστική Τέχνη Ecclesiastical ArtΕκκλησιαστική Τέχνη > Ζωγραφική PaintingΖωγραφική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΟΛΓΑ ΠΑΙΖΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ