Φωκας Οδυσσεας, ζωγραφος
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για αναπαραγωγή έργου τέχνης που απεικονίζει τον Έλληνα ζωγράφο Οδυσσέα Φωκά. Γεννήθηκε το 1857 στη Ρουμανία, το 1876 μετέβη στη Γαλλία για νομικές σπουδές ενώ παράλληλα ελάμβανε μαθήματα ζωγραφικής. Το 1885 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και εργάστηκε ως εικονογράφος σε περιοδικά της εποχής. Εξέθεσε τα έργα του σε Αθήνα, Σμύρνη, Αλεξάνδρεια και Ρουμανία. Συνεργάστηκε με την Εθνική πινακοθήκη ως συντηρητής έργων τέχνης. Κυρίως διακρίθηκε ως τοπιογράφος του οποίου τα έργα ξεχωρίζουν για το διάχυτο ελληνικό φως σε αντιδιαστολή με τη σοβαρότητα της Σχολής του Μονάχου που βρισκόταν τότε στην επικαιρότητα. Ο Φωκάς, κατά τη μελέτη της εξέλιξης της ελληνικής ζωγραφικής, τοποθετείται ανάμεσα στους πρώτους εκπροσώπους του Μοντερνισμού στην Ελλάδα. Μετά από την περίοδο της "ιστορικής" ζωγραφικής (εποχή βασιλέως Όθωνα) και της σχολής του Μονάχου, με την είσοδο στον 20ο αιώνα παρατηρείται αναπροσανατολισμός προς την καλλιτεχνική πρόταση που εκπορεύεται από το Παρίσι. Σε αυτό το ρεύμα συγκαταλέγεται και ο Φωκάς μαζί με τους Κ. Παρθένη, Κ. Μαλέα και άλλους. Θα συστήσουν ομάδα που θα την ονομάσουν "Ομάδα Τέχνης" και πέραν από το καλλιτεχνικό πεδίο θα συνδέσουν την αισθητική πρότασή της με τις ευρύτερες κοινωνικοπολιτικές αλλαγές της εποχής, το ιδεολογικό αίτημα διανοούμενων όπως του Π. Γιαννόπουλου αλλά και από τον πολιτικό χώρο με τους φιλελεύθερους και μάλιστα τον ίδιο τον Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος βρέθηκε στην πρώτη έκθεση της ομάδας το 1917 στην Αθήνα αλλά και το 1919 στη μοναδική έκθεση της ομάδας στο Παρίσι. Το γεγονός συνετέλεσε ώστε κριτικοί της εποχής να συνδέσουν την καλλιτεχνική πρόταση της ομάδας με το εκσυγχρονιστικό πολιτικό του σχέδιο. Ο Οδυσσέας Φωκάς απεβίωσε το 1946 παραχωρώντας στην Εθνική Πινακοθήκη την περιουσία και την προσωπική του συλλογή έργων τέχνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η αναπαραγωγή έργου τέχνης που απεικονίζει τον Έλληνα ζωγράφο Οδυσσέα Φωκά,μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εικονιστικός πόρος για τη μελέτη του βίου και του έργου του. Προτείνουμε, κατά κύριο λόγο στο μάθημα της αισθητικής αγωγής (μπορεί να γίνει και στην Ελληνική Γλώσσα) ερευνητική εργασία από τους μαθητές με συνεργατικό-ομαδικό χαρακτήρα. Μια ομάδα μπορεί να αναλάβει την παρουσίαση των σημαντικότερων περιόδων από τις οποίες διήλθε η ελληνική εικαστική παραγωγή στο πλαίσιο του απελευθερωμένου ελληνικού κράτους. Αρχή μπορεί να γίνει από την εποχή του Όθωνα, τη Σχολή του Μονάχου, τους Μοντερνιστές και να φτάσει ως τη γενιά του '30 και τον μεταπολεμικό εξπρεσιονισμό. Μπορούν να αναζητηθούν οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κάθε περιόδου. Επίσης μπορούν να επισημανθούν ενδεχόμενες συνδέσεις τους με σύγχρονά τους ιδεολογικά και πολιτικά κοινωνικά κινήματα. Άλλη ομάδα μπορεί να ερευνήσει πιο συγκεκριμένα για την Ομάδα Τέχνης και να την οριοθετήσει πάνω στην προαναφερθείσα χρονική ακολουθία. Τέλος τρίτη ομάδα, κινούμενη από το γενικότερο στο μερικό μπορεί να εστιάσει αναλυτικότερα στην προσωπικότητα, τη διαδρομή και το έργο του Φωκά ως μέλους αυτού του συγκεκριμένου κρίκου των Μοντερνιστών αλλά και της "Ομάδας Τέχνης". Επεκτείνοντας μπορούν να αναφερθούν τα παιδιά στην ελληνική τοπιογραφία και στην ιδιαιτερότητα και τη χρήση του ελληνικού φωτός στην ζωγραφική (αλλά και στην ποίηση). Στο τέλος της περιόδου διερεύνησης, τα παιδιά μπορούν να κάνουν μια συνολική παρουσίαση των ευρημάτων τους και να ανασυνθέσουν αυτό το τμήμα της διαδρομής της ελληνικής ζωγραφικής (από τη Σχολή του Μονάχου ως τον μεταπολεμικό Εξπρεσιονισμό). Απώτερος στόχος της προαναφερθείσας δράσης είναι να έρθουν τα παιδιά σε μια αδρή επαφή με την ακολουθία των ρευμάτων εικαστικής δημιουργίας στην Ελλάδα και αντιπροσωπευτικούς δημιουργούς τους. Επίσης να τους παρασχεθεί μια επιπλέον πληροφόρηση ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν να ερμηνεύουν και να χαίρονται εικαστικά έργα εποχής.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/7586
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Ζωγραφική PaintingΖωγραφική
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Ζωγραφική PaintingΖωγραφική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > γνωστική μαθητεία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να εφαρμόζουν
ψυχοκινητικός > να μιμούνται και να προσπαθούν
ψυχοκινητικός > να δρουν με αυτοπεποίθηση με βάση οδηγίες
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης/ες: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ