Αντικειμενα καθημερινης ζωης απο την Αιγυπτο
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το παρόν Μαθησιακό Αντικείμενο είναι μια σύνθετη εικόνα, όπου απεικονίζονται πολλά στοιχεία της αιγυπτιακής ζωής κατά τον 18ο αιώνα: Αιγυπτιακά ενδύματα, υποδήματα και κοσμήματα, μια αναρριχώμενη κληματαριά, μια σφραγίδα με αιγυπτιακή επιγραφή, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, ένα φορείο (παλανκίνο) που μεταφέρεται από καμήλες, ένας αχινός της Ερυθράς Θάλασσας. Η εικόνα δημοσιεύτηκε το 1743 στον πρώτο τόμο του τρίτομου έργου του Άγγλου Richard Pococke. Το έργο αυτό βρήκε ευρεία απήχηση όσο ήταν εν ζωή ο συγγραφέας του, μεταφράστηκε στα γαλλικά, γερμανικά και φλαμανδικά, ενώ διαβάζουμε σ' αυτό επαρκείς έως γενναιόδωρες πληροφορίες για την οθωμανική διοίκηση, το εμπόριο, τα ήθη και έθιμα, την αρχιτεκτονική και τη φυσική ιστορία. Το οδοιπορικό από τα ταξίδια του στην Ανατολή αποτέλεσε από τα πρώτα πιο λεπτομερή χρονικά για τα αιγυπτιακά μνημεία. Η εικονογράφηση στο έργο του Pococke ικανοποιεί και τους πλέον απαιτητικούς αναγνώστες. Tο 1766 πουλήθηκαν στο Λονδίνο όλες οι αρχαιότητες που είχε συλλέξει στις περιοδείες του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Είναι στη διακριτική ευχέρεια του/της εκπαιδευτικού αν θα αξιοποιήσει την εικόνα ως σύνολο ή τμηματικά. Επίσης αν θα την αξιοποιήσει σε ολομέλεια ή σε ομάδες ή ατομικά. Καθώς η εικόνα μεταφέρει πλήθος πληροφοριών, μας δίνει τη δυνατότητα πολλών επιλογών. Μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Γεωγραφίας ή της Ιστορίας με αφετηρία την παρατήρηση των παιδιών, τη σύγκριση με αντίστοιχα ελληνικά (Γεωγραφία) ή σύγχρονα (Ιστορία) αντικείμενα. Τα παιδιά καλούνται με βάση τα αναπαριστώμενα αντικείμενα να προσπαθήσουν να αναπαραστήσουν την καθημερινή ζωή στην Αίγυπτο των αρχών του 18ου αιώνα και να απαντήσουν ερωτήματα, όπως: Τι φορούσαν οι κάτοικοι; Τι δουλειές φαντάζεστε ότι είχαν; Ποια παρόμοια αντικείμενα έχετε δει σε λαογραφικά μουσεία; Τι συμπεράσματα βγάζετε; Πώς γίνονταν οι μεταφορές; Γιατί; Μπορείτε να χωρίσετε τα αντικείμενα σε γυναικεία και αντρικά; Τι συμπεράσματα βγάζετε; Οι ομάδες μπορούν να ανατρέξουν και σε άλλες πηγές, ώστε να συλλέξουν επιπλέον στοιχεία και να απαντήσουν στα αρχικά ερωτήματα. Οι εργασίες μπορούν να παρουσιαστούν στην τάξη ή και σε ευρύτερο κοινό στο σχολείο. Στο μάθημα της ΝΕ Γλώσσας οι μαθητές και οι μαθήτριες φαντάζονται πως χρησιμοποιούν οι ίδιοι τα απεικονιζόμενα αντικείμενα. Συνθέτουν λοιπόν σε ομάδες στιγμιότυπα καθημερινής ζωής στην Αίγυπτο του 17... και τα διαβάζουν στην τάξη ή τα υποδύονται στη Θεατρική Αγωγή.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Προβολή σε ολομέλεια ή φωτοαντίγραφα αντίστοιχα με τις μαθητικές ομάδες ή με τον αριθμό των παιδιών
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/7591
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Γεωγραφία - Γεωλογία > Ανθρωπογενές περιβάλλον > Οι κάτοικοι της Γης
Ιστορία > Νεότεροι χρόνοι (μέχρι και τον 18ο αι. μ.Χ.) > Κοινωνική και πολιτική οργάνωση
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη > Αφηγηματικά είδη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > επίλυση προβλήματος
γνωστική προσέγγιση > αμοιβαία διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
γνωστικός > γνώση > μετα-γνωστικός
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΟΣΔΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ