ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ, ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στο συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο παρουσιάζεται μια φωτογραφία (2006) που περιλαμβάνει ένα μέρος του ελαιοτριβείου του Ιωάννη Γεωργιάδη, δηλαδή μια παρόδια ζώνη κτισμάτων, τη δυτική αυλή και αποθήκες. Ο ιδρυτής του ελαιοτριβείου ήταν ο Ιωάννης Γεωργιάδης, Έλληνας υπήκοος, με καταγωγή από την Εύβοια, ο οποίος εγκαταστάθηκε στη Μυτιλήνη το 1880. Ο Γεωργιάδης επέλεξε, αντίθετα με την μέχρι τότε συνήθεια, μία έκταση στο βόρειο λιμάνι της πόλης (Επάνω Σκάλα), στο άκρο της τουρκικής συνοικίας για να οικοδομήσει μία σειρά βιομηχανικών κτιρίων «ευρωπαϊκών προδιαγραφών». Μετά το θάνατό του, το 1903, τα ηνία περνούν στο γιο του Σταμάτη, έως το 1920, οπότε ο τελευταίος εκτοπίζεται από τον Ιωάννη Καλαμάρη, έναν από τους συνεταίρους του. Με το όνομα του τελευταίου είναι γνωστό το συγκρότημα έως σήμερα. Ξεκινώντας με κυλινδρόμυλο και ελαιοτριβείο, το συγκρότημα συμπληρώθηκε, έως τις αρχές του 20ού αιώνα, με βιομηχανία ζυμαρικών, κλωστήριο, υφαντουργείο και ξυλουργείο. Το συγκρότημα σήμερα έχει σταματήσει τις εργασίες του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να χωριστούν σε ομάδες των δύο ατόμων και να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το συγκρότημα αυτό και για τον τόπο στον οποίο είχε εγκατασταθεί. Οι ίδιες ομάδες αναζητούν, με τη βοήθεια του λογισμικού οπτικοποίησης Google Earth, την ακριβή θέση και αναζητούν τους πιθανούς λόγους για τους οποίους ο Γεωργιάδης προτίμησε να εγκατασταθεί σ’ αυτή την έκταση. Στη συνέχεια οι μαθητές διερευνούν τους λόγους παύσης των εργασιών του συγκροτήματος και της μετέπειτα πιθανής αξιοποίησης των κτισμάτων του με άλλη χρήση. Στο τέλος οι μαθητές παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης τα ευρήματά τους και συζητούν για την αλλαγή του παραγωγικού/αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας μας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1:30:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/7611
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΕΚΔΟΣΗ
v 1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Οικονομία EconomyΟικονομία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > αμοιβαία διδασκαλία
εποικοδομητισμός > σωκρατική-μαιευτική διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
γνωστικός > διεργασία
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να εφαρμόζουν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης/ες: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ