Οι κατακομβες Κομ ελ-Σοκαφα, Αλεξανδρεια
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πίνακας από το βιβλίο του Edward Daniel Clarke «Travels in various Countries of Europe Asia and Africa…, Russia Tahtary [sic] and Turkey…, Greece, Egypt and the Holy Land…]», τ. ΙII, Λονδίνο, R. Watts for Cadell and Davies, MDCCCXIV [=1814]. Ο Clarke, ειδικός στην ορυκτολογία, σε ηλικία τριάντα ετών περιηγήθηκε σχεδόν σε όλη την Eυρώπη, φτάνοντας μέχρι τους Αγίους Τόπους και την Αίγυπτο. Ο πίνακας, στον ποίο απεικονίζονται οι κατακόμβες Κόμ ελ-Σοκάφα στην Αλεξάνδρεια όπως χαρτογραφήθηκαν από τους Γάλλους την εποχή των ναπολεόντειων πολέμων, μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα των Θρησκευτικών της Γ΄ Γυμνασίου, σε ενότητα που πραγματεύεται το συγκεκριμένο θέμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών και σε ενότητα που αναφέρεται στις κατακόμβες, προτείνεται ο εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει τον παρόντα πίνακα. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί ότι οι κατακόμβες ήταν τόποι υπόγειας ταφής των χριστιανών, παρουσιάζει στους μαθητές με ηλεκτρονικό υπολογιστή και βιντεοπροβολέα τον πίνακα στον οποίο απεικονίζεται κάτοψη των κατακομβών Κόμ ελ-Σοκάφα στην Αλεξάνδρεια και τους ζητά να περιγράψουν τι βλέπουν. Οι μαθητές παρατηρούν ότι οι κατακόμβες έχουν τη μορφή διαδρόμων με εσοχές σε σχήμα ορθογώνιο στα δεξιά και αριστερά. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές ότι οι κατακόμβες λαξεύονταν σε πορώδες έδαφος και είχαν τη μορφή λαβύρινθου υπόγειων διαδρόμων. Ήταν χτισμένες σε ορόφους (συνήθως πέντε έως επτά) κάτω από τη γη, οι οποίοι επικοινωνούσαν με σκάλες. Το νεκροταφείο βρισκόταν στους διαδρόμους, στους οποίους δεξιά και αριστερά σκάβονταν ανοίγματα σε επάλληλες σειρές (από πέντε έως δώδεκα), τα οποία λειτουργούσαν ως τάφοι. Το βάθος των ανοιγμάτων διέφερε ανάλογα με τον αριθμό των νεκρών που ενταφιάζονταν (ένας έως τέσσερις σε κάθε άνοιγμα). Σε διάφορες αποστάσεις κατασκευάζονταν αεραγωγοί και για τον φωτισμό χρησιμοποιούνταν λυχνίες. Για την εκσκαφή, συντήρηση και διαφύλαξη των κατακομβών υπεύθυνοι ήταν ειδικευμένοι τεχνίτες, οι «κοπιάτες». Σε περιόδους διωγμών οι κατακόμβες χρησιμοποιήθηκαν ως χώροι μυστικής συγκέντρωσης και λατρείας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/7633
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Θρησκευτικά > Εκκλησιαστική Ιστορία > Εξάπλωση Χριστιανισμού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ