Χορηγικο μνημειο Λυσικρατους-1851
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στο φωτογραφικό τύπωμα του Alfred-Nicolas Normand, Γάλλου αρχιτέκτονα και φωτογράφου, διακρίνουμε τα καμένα ερείπια κτίσματος. Αυτό εφάπτεται του μνημείου που έκτισε ο Λυσικράτης, ένας πλούσιος Αθηναίος, για να μνημονεύει τη νίκη του ως χορηγός (χρηματοδότης) του χορού εφήβων της Ακαμαντίδας φυλής, που κέρδισε στους θεατρικούς αγώνες των Μεγάλων Διονυσίων το 335/4 π.Χ. Στα αρχαία χρόνια έφερε στην κορυφή του το έπαθλο του χορηγού: ένα χάλκινο τρίποδα. Στο μεσαίωνα ονομαζόταν «Φανάρι του Διογένη» από τη λανθασμένη ιδέα ότι στην κορυφή του μνημείου υπήρχε φανάρι, το οποίο η λαϊκή παράδοση συνέδεσε με τον κυνικό φιλόσοφο Διογένη, που αναζητούσε με ένα φανάρι τον «άνθρωπο». Λίγοι γνωρίζουν ότι την καλή κατάσταση του μνημείου την οφείλουμε σε ένα βαθμό στους Καπουτσίνους μοναχούς που το διαφύλαξαν για 150 χρόνια, ενσωματώνοντάς το στο μοναστήρι τους που κάηκε το καλοκαίρι του 1821. Το μαθησιακό αντικείμενο χρησιμοποιείται στη διδασκαλία των Αρχαίων από μετάφραση Γυμνασίου-Λυκείου και της Ιστορίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Αφού μελετήσουμε τη σημασία του θεσμού της χορηγίας στην Αρχαία Αθήνα και συνδέσουμε το μνημείο του Λυσικράτη με την οδό Τριπόδων, το Θέατρο του Διονύσου και το μνημείο του Θρασύλλου, επισκεπτόμαστε με τους μαθητές μας το μνημείο του Λυσικράτους. Προηγουμένως έχουμε δουλέψει στην τάξη με φωτογραφίες, ηλιογραφίες, χαρακτικά( βλ. AthensOpenMuseum.com) και ζωγραφικούς πίνακες που απεικονίζουν διαχρονικά το μνημείο. Επίσης, έχουμε τονίσει ότι είναι το καλύτερα σωζόμενο χορηγικό μνημείο στην Αθήνα και μάλιστα αποτελεί την πρώτη εμφάνιση και εφαρμογή του κορινθιακού ρυθμού. Έτσι οι μαθητές σχηματίζουν την πρωτογενή εικόνα το μνημείου και, όταν το επισκέπτονται, δεν βλέπουν σ’ αυτό μόνο ένα «λείψανο». Με αφορμή το καμένο ερείπιο από το μοναστήρι των Καπουτσίνων τους κινούμε την περιέργεια να εξερευνήσουν μόνοι τους την ιστορία του. Για παράδειγμα, ο Λόρδος Μπάιρον φιλοξενήθηκε σ’ αυτό και γράφει σε έναν φίλο του τον Ιανουάριο του 1811 «Μένω στο Μοναστήρι των Καπουτσίνων, μπροστά μου έχω τον Υμηττό, πίσω μου την Ακρόπολη, …., ε, κύριε, αυτό θα πει τοπίο, αυτό θα πει γραφικότητα!». Οι Καπουτσίνοι ενσωμάτωσαν το μνημείο στο μοναστήρι τους, μετακίνησαν έναν ορθοστάτη του, για να ανοίξουν είσοδο σε αυτό (χωρίς όμως να τον πετάξουν…) και το χρησιμοποίησαν αρχικά σαν παρεκκλήσι και στη συνέχεια ως βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο. Στους κήπους του μοναστηριού ίσως ξεκίνησε το 1818 η καλλιέργεια της ντομάτας στην Ελλάδα με σπόρους που έφεραν οι μοναχοί. Ακόμα και μετά την πυρκαγιά που κατέκαψε το μοναστήρι δεν προκλήθηκε μεγάλη ζημιά στο μνημείο. Ωστόσο στα 1852 ο τότε καθηγητής του Πολυτεχνείου, Γρηγόριος Παπαδόπουλος γράφει «… Των δε ζημιών, αι μεν είναι προγενέστεραι της πυρκαϊάς της μονής, όθεν και τα τεθραυσμένα μέρη είναι μέλανα, είναι δε ολίγαι; αι δε πολλαί είναι νεώταται, διότι σπανίως επισκεπτόμενος τις το μνημείον και μετά τινα χρόνον επανερχόμενος, δεν παρατηρεί μέλη τινά των μορφών νεωστί θραυσθέντα. Όθεν άνευ δισταγμού, δύναται τις να είπη πικρώς μεν, αλλ’ αληθώς, ότι η ζωφόρος, εν μέσω της βαρβαρότητος των Τούρκων, του πολέμου και της πυρκαϊάς, έπαθεν ολιγώτερα παρ’ όσα κατά τα ολίγα έτη τα μετά την Ελληνικήν αυτονομίαν, εν αυτή τη πρωτευούση; ένθα πολλή παντοδαπών ανθρώπων συρροή, και ουκ ολίγον το αμέριμνον των προϊσταμένων.»! Μετά, αφηγούνται ανθρωπομορφικά τη ζωή του μέσα στους αιώνες.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/7680
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μουσείο Μπενάκη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μουσείο Μπενάκη (Μουσείο Μπενάκη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία > Θέματα > Πολιτισμός - Τέχνη - Γλώσσα
Ιστορία > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Θεσμοί, πολιτική οργάνωση
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικοί τύποι > Αφήγηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΒΙΖΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Μουσείο Μπενάκη
εκδότης: Μουσείο Μπενάκη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ