Ο Νουμας
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Νουμάς έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στον αγώνα για την επικράτηση και την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας. Εκδόθηκε από τον Δ.Π. Ταγκόπουλο ως δισεβδομαδιαίο πολιτικό, κοινωνικό, φιλολογικό περιοδικό χωρίς να ενδιαφέρεται στην αρχή για τη δημοτική γλώσσα. Σκοπό του έθεσε την αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος και τον περιορισμό των εξουσιών του μοναρχικού πολιτεύματος. Πολύ γρήγορα συνδέθηκε με τους κυριώτερους δημοτικιστές (Παλαμά,Ψυχάρη,Πάλλη, Εφταλιώτη) και διακωμωδησε τους καθαρευουσιάνους.Μέσα από τα άρθρα του υποστηρικτές της δημοτικής γλώσσας διατύπωναν προτάσεις για το γλωσσικό ζήτημα και την επικράτηση της δημοτικής. Σ' αυτό το άρθρο ο Γιάννης Ψυχάρης με αφορμή την έκτη επέτειο από την έκδοση του περιοδικού κάνει έναν απολογισμό του έργου του περιοδικού και αναφέρεται σε τυπογραφικά λάθη και μη σκόπιμες παραλείψεις. Αναφέρει ότι όλα τα άρθρα του ήταν γραμμένα στη δημοτική γλώσσα σε αντίθεση με άλλα περιοδικά που ενώ υποστήριζαν τη δημοτική, ωστόσο δεν έγραφαν σε αυτή.Τονίζει δε την μεγάλη απήχηση που είχε στο λαό τα χρόνια της κυκλοφορίας του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αποτελέσει αφορμή για τη δημιουργία ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων από τους μαθητές/τριες που θα αναφέρονται στους σκοπούς και στόχους του περιοδικού Νουμα. Μέσα από το άρθρο του Γιάννη Ψυχάρη οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν σημαντικές τάσεις εκείνης της εποχής και να μελετήσουν σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν και βοήθησαν στην καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας αλλά και να δουν ένα δείγμα της δημοτικής γλώσσας που χρησιμοποιούσε όπως αποτυπώνεται στο άρθρο του.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:15:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/7698
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Library & Information Center of the Univ. of Patras
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νεοελληνική Λογοτεχνία > Ρεύματα / Κινήματα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός
γνωστικός > γνώση
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
γνωστικός > γνώση > μετα-γνωστικός
γνωστικός > διεργασία
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να εφαρμόζουν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Ψυχάρης
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΕΜΑΣ , ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ