Απο το 2D στο 3D σχεδιο και αντιστροφα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η γενική περιγραφή του σεναρίου στηρίζεται στη δομή "Δομικά στοιχεία εκπαιδευτικού σεναρίου" (Σοφός, 2011) και εμπλουτίζεται με στοιχεία των μελετών γενικών και εξειδικευμένων προδιαγραφών ανάπτυξης ψηφιακών σεναρίων. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές α) Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά κατά προτεραιότητα στο μάθημα Σχεδίαση Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ της Β τάξης του τομέα Δομικών Έργων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση β) Το σενάριο είναι συμβατό με το ΑΠΣ καθώς: αποτελεί ένα σενάριο στην άσκηση των χωρικών νοητικών δεξιοτήτων (εντάσσεται σε εισαγωγικά μαθήματα, αλλά προϋποθέτει ότι οι μαθητές γνωρίζουν ήδη το σύστημα ορθών προβολών, επιχειρώντας να άρει τυχόν δυσκολίες που εμφανίζονται) προτρέπει για τη χρήση του Η/Υ γενικά και του συγκεκριμένου λογισμικού (Autocad) τα οποία συνδέονται όχι μόνο με το υπόψη μάθημα αλλά και με όλα τα σχεδιαστικά μαθήματα του τομέα, και ως εκ τούτου, διακρίνεται για τη διδακτική καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα του μέσω της διάχυσης των ωφελειών που προκύπτουν σε όλο το προσδοκώμενο προφίλ των μαθητών του τομέα Δομικών έργων συμβάλλει στη υλοποίηση της στοχοθεσίας όχι μόνο του ΑΠΣ των σχεδιαστικών μαθημάτων αλλά και όλης της ειδικότητας καθώς οι απόφοιτή της θα πρέπει να έχουν κατακτήσει την ικανότητα της χωρικής αντίληψης υποστηρίζει την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, την αυτοαξιολόγηση, προάγει τον τρόπο του πως να μαθαίνει ο μαθητής, εμπίπτει εντός της ειδικότητας που επέλεξε και ως εκ τούτου έχει περισσότερες πιθανότητες να κινείται κοντά στα ενδιαφέροντά του και τέλος είναι συμβατό με το ευρύτερο στο πλαίσιο των ικανοτήτων των μαθητών αυτής της ηλικίας. γ) Το σενάριο προάγει τη διαθεματική προσέγγιση (ΔΕΠΠΣ) καθώς συνδέει τη συγκεκριμένη στοχοθεσία με όλα τα σχεδιαστικά μαθήματα του τομέα και προάγει παράλληλα τον ψηφιακό εγγραματισμό των μαθητών . Η ανάπτυξη της αντίληψης αυτής συμβάλλει και στη δυνατότητα των μαθητών αυτών να αντιλαμβάνονται την κίνηση στον πραγματικό χώρο , να εκτ ...


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
text/html
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1:30:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/7837
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ - ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Δομικά Έργα Civil & Structural EngineeringΔομικά Έργα
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία: ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Νικόλαος Γραμμένος, Νικόλαος Γραμμένος
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΥΠΠΕΘ (Ε.Δ. ΕΣΠΑ)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ
εκδότης/ες: ΙΕΠ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΕΠ, ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ