Η αναπνοη στα φυτα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το παρόν σενάριο αναφέρεται στην διδασκαλία της λειτουργίας της αναπνοής των φυτών στην Α' Γυμνασίου. Σύμφωνα με τις οδηγίες διδασκαλίας της Βιολογίας Α' Γυμνασίου, προτείνεται να διδάσκεται η αναπνοή των φυτών μετά τη φωτοσύνθεση και την κυτταρική αναπνοή, ώστε οι μαθητές να συσχετίσουν τη φωτοσύνθεση με την αναπνοή ως τις δύο διαδικασίες με τις οποίες παράγεται και καταναλώνεται οξυγόνο αντίστοιχα. Προϋπάρχουσες γνώσεις: Οι μαθητές έχουν διδαχθεί τις διαδικασίες της φωτοσύνθεσης και της κυτταρικής αναπνοής. Ανάλυση σεναρίου: Το σενάριο εξελίσσεται σε μία διδακτική ώρα και αποτελείται από τρεις φάσεις. Τα υλικά διδασκαλίας είναι φυλλάδια εργασίας, ηλεκτρονικές υπολογιστές και βιντεοπροβολέας. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική μεθοδος) στο εργαστήριο υπολογιστών. Κάθε ομάδα μαθητών χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει στην τάξη με φυλλάδια εργασίας και προβολή της παρουσίασης σε διαδραστικό πίνακα (smartboard). Η διδακτική μέθοδος του σεναρίου αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε. για ενεργητική μάθηση. Πρώτη φάση: Επιδιώκεται η διερεύνηση των προηγούμενων γνώσεων, η ενεργοποίηση και η εμπλοκή των μαθητών. Οι μαθητές ανακαλούν προηγούμενες γνώσεις και σχολιάζουν καθιερωμένες αντιλήψεις σχετικές με το αντικείμενο της διδασκαλίας (π.χ. τα φυτά δεν πρέπει να βρίσκονται σε υπνοδωμάτια) Δεύτερη φάση: Σκοπός είναι η ενσωμάτωση νέων γνώσεων με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών. Χρησιμοποιείται διαδραστική παρουσίαση η οποία έχει ως αφετηρία προϋπάρχουσες γνώσεις και σταδιακά καθοδηγεί την ομάδα των μαθητών στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Συγκεκριμένα: Επισημαίνεται η παρουσία των μιτοχονδρίων σε όλα τα κύτταρα των φυτών και η παρουσία χλωροπλαστών μόνο στα πράσινα μέρη Τονίζεται ο ρόλος των στομάτων στην ανταλλαγή αερίων Περιγράφεται η διαδικασία της κυτταρικής αναπνοής και διαχωρίζεται από την αυτήν της φωτοσύνθεσης Τρίτη φάση: Σύνθεση, αναστοχασμός και αξιολόγηση. Οι μαθητές συνδυάζουν νέες και ...


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
text/html
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:40:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/7987
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ - ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Βιολογία BiologyΒιολογία > Αναπνοή RespirationΑναπνοή > Φυτικοί οργανισμοί Plant organismsΦυτικοί οργανισμοί
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία: Ευάγγελος Σταματέρης
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Νικόλαος Γραμμένος, Νικόλαος Γραμμένος
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΥΠΠΕΘ (Ε.Δ. ΕΣΠΑ)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: Ευάγγελος Σταματέρης
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Ευάγγελος Σταματέρης
εκδότης/ες: ΙΕΠ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: Ευάγγελος Σταματέρης
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΕΠ, ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ