Ψηφιακη Εικονα - Διερευνηση με το Φωτοδεντρο και τη Ζωγραφικη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι μαθητές, αν και έρχονται σε καθημερινή σχεδόν επαφή με ψηφιακές εικόνες (κινητά, υπολογιστές κλπ), δεν αναγνωρίζουν την ανάγκη μελέτης του τρόπου ψηφιοποίησής τους και γενικότερα μια πιο εξειδικευμένη προσέγγιση στην έννοια αυτή. Το σενάριο με την κατάλληλη αφόρμηση θέτει κάποιους αρχικούς προβληματισμούς για το όφελος που θα προκύψει από τη μελέτη του συγκεκριμένου θέματος όπως το θέμα του μεγέθους των αρχείων εικόνας και η επακόλουθη διαχείρισή του, η επεξεργασία μιας εικόνας, τα λογισμικά επεξεργασίας κλπ. Επιπλέον, επειδή οι μαθητές είναι επιφυλακτικοί με το συγκεκριμένο θέμα εξαιτίας των δυσνόητων τεχνικών όρων που συνοδεύουν τα θέματα της ψηφιακής εικόνας ακόμη και σε απλά άρθρα, τονίζεται ότι η προσέγγιση του θέματος θα γίνει με λίγους, απλούς και κατανοητούς όρους και έτσι, πέρα από τη γνωστική τους προετοιμασία επιτυγχάνεται και η ψυχολογική τους προετοιμασία. Ο στόχος του μαθήματος δεν είναι να δεχθούν οι μαθητές έναν μεγάλο όγκο πληροφορίας, ούτε εξειδικευμένη εννοιολογική ή τεχνική ορολογία. Το σενάριο προτείνει δραστηριότητες διερευνητικής μάθησης που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και το επίπεδο των μαθητών, γι’αυτό και επιλέχθησαν εφαρμογές από το Ψηφιακό Βιβλίο Πληροφορικής και επίσης οικεία λογισμικά. Η βασική αποστολή του σεναρίου και των φύλλων εργασίας είναι να καθοδηγήσει τους μαθητές στο μετασχηματισμό παλαιότερων γνώσεων, στην ανασκευή λανθασμένων αντιλήψεων και στην πρόσκτηση νέων γνώσεων με τρόπο ενεργητικό και συνεργατικό και επιπλέον όσο το δυνατόν αυτόνομο από τον εκπαιδευτικό, με τη δραστηριοποίησή τους σε ποικίλες εφαρμογές ψηφιακού περιεχομένου (Ζωγραφική των Windows, Word, διαδραστικές εφαρμογές στο Φωτόδεντρο). Οι ψηφιακές εφαρμογές επιλέχθησαν με βάση την εμπλοκή των μαθητών στην ανακαλυπτική / διερευνητική μάθηση, στην εύκολη χρήση τους και στην ενθάρρυνση της προσωπικής έκφρασής των μαθητών, στον τρόπο αναπαράστασης των υπό διδασκαλία εννοιών και στο διαδραστικό τους χαρακτήρα. Ανταποκρίνονται έτσι σαφώς στις θεω ...


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
text/html
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1:20:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/7997
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ - ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ Information & Communication Technologies (ICT)Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ > Πολυμέσα MultimediaΠολυμέσα > Εικόνα ImageΕικόνα
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία: ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Νικόλαος Γραμμένος, Νικόλαος Γραμμένος
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΥΠΠΕΘ (Ε.Δ. ΕΣΠΑ)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ
εκδότης/ες: ΙΕΠ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΕΠ, ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ