ΣΤΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το διδακτικό σενάριο ακολουθεί τις οδηγίες του νέου Π.Σ. και μελετά τηθεματική ενότητα "Στάσεις ζωής στη λογοτεχνία", βασισμένο σε ένακεντρικόάξονα - ιδέαπου διέπει ποιήματα καικείμενα και των τριών τάξεων του γυμνασίου. Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη να διεκπεραιωθεί σε 2 - 3 μήνες και η διδασκαλία των ενοτήτων διακρίνεται σε τρεις φάσεις. Οι μαθητές δε μελετούν μόνο τα αποσπάσματα των σχολικών βιβλίων αλλά και ολόκληρο το βιβλίο και ερμηνεύουν τη στάση ζωήςπου επιλέγουν οι κεντρικοί ηρωές τους ( αγωνιστικότητα, δειλία, ιδιοτέλεια , προδοσία, φιλαλληλία, αγάπη, κερδοσκοπία, καθήκον κτλ.).Η αφετηρία της θεματικής ενότητας σχετίζεται με το σύγχρονο κόσμο, το παρόν και εξετάζει τη στάση ζωής σεδιαφορετικήχρονική, τοπικήαλλά και κοινωνικήκλίμακα. Γι΄αυτό οι διδασκόμενοι αναζητούν αντίστοιχα παραδείγματα - στάσεις ζωής στο σύγχρονο κόσμο και έτσι κατανοούν τη σχέσητης λογοτεχνίας με την κοινωνική πραγματικότητα.Κρίνεται απαραίτητη η εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση των η/υ αλλά και την αναζήτηση πηγών και υλικού στο διαδίκτυο , γι΄αυτό είναι προτιμότερο η διδασκαλία της συγκεκριμένηςενότητας να ξεκινά μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων , όπου οι μαθητές αφενός θα έχουν μελετήσει ολοκληρα τα βιβλία- ποιητικές συλλογέςπου τους έχουν δοθεί και αφετέρου θα έχουν εξασκηθεί στη χρήση του διαδικτύου. Συμβατότητα με το νέο Π.Σ. : Προβλέπεται διδακτική ενότητα με το θέμα στη γ΄ γυμνασίου. Είδος διδακτικής πρακτικής:project, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, μετωπική διδασκαλία. Προτεινόμενη διάρκεια :21 διδακτικές ώρες. Συγκεκριμένα οι μαθητές θα μελετήσουν τα παρακάτω βιβλία: ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ: Ελένη ήο κανένας , Ρ. Γαλανάκη Ζητείται Ελπίς, Α. Σαμαράκης Ο δρόμος για τον παράδεισο είναι μακρύς, Μ. Κλιάφα Δεν υπάρχουν αμαρτωλοί, Γ. Μαγκλής Η τριλογία του δίφραγκου, Ε. Μάρρα ΠΟΙΗΣΗ: Δώρο ασημένιο ποίημα, Ο. Ελύτης Για τον όρο μετανάστες , Μπ. Μπρεχτ Του γιοφυριού της Άρτας, παραλογή Ερωτόκριτος, Β. Κορνάρος Τα τε ...


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
text/html
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
20:05:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/8008
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ - ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Χωρίς αντιστοίχιση No matchingΧωρίς αντιστοίχιση
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΣΑΠΡΑ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Νικόλαος Γραμμένος, Νικόλαος Γραμμένος
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΥΠΠΕΘ (Ε.Δ. ΕΣΠΑ)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΣΑΠΡΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΣΑΠΡΑ
εκδότης/ες: ΙΕΠ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΣΑΠΡΑ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΕΠ, ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ