Τα τρενακια της Ελλαδας
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εμπλεκόμενες Γνωστικές περιοχές Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο συνδέεται με τις γνωστικές περιοχές της Γεωγραφίας, των Μαθηματικών και της Γλώσσας και μπορεί να υλοποιηθεί είτε στις ώρες των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων είτε στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης. Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών Οι μαθητές από προηγούμενες τάξεις γνωρίζουν ότι κάθε τόπος έχει την δική του ιστορία και τις δικές του ομορφιές, ενώ είναι σε θέση να απαριθμήσουν συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος ή αξιοθέατα από διάφορες περιοχές της χώρας. Ως προς τις ΤΠΕ οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με το άνοιγμα και την πλοήγηση σε επιλεγμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις με τη βοήθεια ενός φυλλομετρητή (π.χ. Firefox) και τη χρήση του λογισμικού παρουσίασης PowerPoint. Συμβατότητα με το Α.Π.Σ Το διδακτικό σενάριο είναι συμβατό με το ΑΠΣ του μαθήματος της Γεωγραφίας και ειδικότερα με την Ενότητα 2 «Φυσικό Περιβάλλον της Ελλάδας», Κεφάλαιο 13. Τα βουνά της Ελλάδας (σελ. 47-49). Η παραπάνω ενότητα καλύπτει το γνωστικό περιεχόμενο ως προς τους άξονες του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αλλά και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων. Στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου ως προς το γνωστικό αντικείμενο Να προσανατολίζονται στο χώρο. Να εντοπίζουν στο χάρτη συγκεκριμένες περιοχές. Να αποκτήσουν μια γενική εικόνα της γεωμορφολογίας Ελλάδας. Να διερευνήσουν τους λόγους που οδηγούν τους ανθρώπους σε συγκεκριμένες επιλογές όσον αφορά την κατασκευή έργων και τηδιαβίωσή τους σε διάφορες περιοχές. Να συλλέξουν και να επεξεργαστούν πληροφορίες για τα δυο τρενάκια. Να συνειδητοποιήσουν την αλληλεπίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος. ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών Να εξασκηθούν στηχρησιμοποίηση οπτικής απεικόνισης Google earth. Να εξοικειωθούν με την ανάγνωση ηλεκτρονικών κειμένων, την αναζήτηση, την επιλογή και καταγραφή πληροφοριών (κείμενο ή εικόνα). Να αξιοποιούν προγράμματα παρουσίασης προκειμένου να οργανώσουν και να παρουσιάσουν ...


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 12
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
text/html
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
2:20:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/8009
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ - ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Χωρίς αντιστοίχιση No matchingΧωρίς αντιστοίχιση
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία: ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΙΧΑΛΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Νικόλαος Γραμμένος, Νικόλαος Γραμμένος
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΥΠΠΕΘ (Ε.Δ. ΕΣΠΑ)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΙΧΑΛΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΙΧΑΛΟΥ
εκδότης/ες: ΙΕΠ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΙΧΑΛΟΥ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΕΠ, ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ