Εισαγωγη στο διαδικτυο
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γενικός σκοπός του σεναρίου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τον τρόπο που λειτουργεί το διαδίκτυο και να μάθουν τις βασικές λειτουργίες ενός φυλλομετρητή διαδικτύου. Το παρόν σενάριο εντάσσεται στο μάθημα ΤΠΕ που διδάσκεται στα δημοτικά σχολεία που ακολουθούν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και συγκεκριμένα στον Άξονα Μαθησιακών Στόχων: "Γνωρίζω το Διαδίκτυο" . Το σενάριο προτείνεται να διδαχθεί στη Β ή Γ δημοτικού. Η εκτιμώμενη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου είναι 2 με 3 διδακτικές ώρες. Για την γνωριμία με τον τρόπο που λειτουργεί το διαδίκτυο έχει προετοιμαστεί ένα κατάλληλο παιχνίδι ρόλων, στο οποίο κάθε μαθητής θα αναλάβει να υποδυθεί μία συγκεκριμένη συσκευή (εξυπηρετητής, modem-router, φορητός υπολογιστής κλπ) σύμφωνα με τις οδηγίες του διδάσκοντα. Οι μαθητές που θα υποδύονται τις συσκευές πελάτες του διαδικτύου (φορητοί υπολογιστές, υπολογιστές ταμπλέτες κλπ) μέσα από κατάλληλες κάρτες του παιχνιδιού θα "αιτούνται" πληροφορίες, οι οποίες -μέσω των διαποδιαμορφωτών-δρομολογητών με τους οποίους συνδέονται στο διαδίκτυο- θα δίνονται από τον κατάλληλο εξυπηρετητή. Μέσα από κατάλληλα σενάρια του παιχνιδιού ο εκπαιδευτικός θα καθοδηγήσειτους μαθητές να οικοδομήσουν γνώσεις για τη λειτουργία του διαδικτύου, τους δύο διακριτούς ρόλους που μπορεί να έχει ένα υπολογιστικό σύστημα σε αυτό (πελάτης/εξυπηρετητής), αλλά και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στη λειτουργία του διαδικτύου. Το παινίδι ρόλων μπορεί να διαδραματιστεί σε οποιαδήποτε αίθουσα του σχολείουπαρέχει επαρκή χώρο για την υλοποίηση του. Ο εκπαιδευτικός έχει προετοιμάσει όλο το υποστηρικτικό υλικό (κάρτες ρόλων, "καλώδια", πληροφορίες εξυπηρετητών, αιτήσεις πελατών κλπ) εκ των προτέρων. Η εκμάθηση των βασικών λειτουργιών του φυλλομετρητή θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο με δραστηριότητες που εντάσσονται σε διαφορετικές θεωρίες μάθησης. Αρχικά θα απαιτηθεί επίδειξη (συμπεριφορισμός) από τον εκπαιδευτικό, ωστόσο ο εκπαιδευτικός κυρίως λειτουργεί υποστηρικτικά και καθοδηγητικά, ...


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
6 - 9
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
text/html
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1:45:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/8033
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ - ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ Information & Communication Technologies (ICT)Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ > Διαδίκτυο InternetΔιαδίκτυο > Παγκόσμιος Ιστός World Wide WebΠαγκόσμιος Ιστός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία: ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Νικόλαος Γραμμένος, Νικόλαος Γραμμένος
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΥΠΠΕΘ (Ε.Δ. ΕΣΠΑ)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ
εκδότης/ες: ΙΕΠ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΕΠ, ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ