Τα ομοια τριγωνα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να εμπλακούν σε δραστηριότητες που αφορούν στην ομοιότητα τριγώνων. Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, οι οποίοι ήδη γνωρίζουν τις έννοιες του λόγου και της αναλογίας, την ομοιότητα πολυγώνων καθώς και το λόγο ομοιότητας. Ακόμη, γνωρίζουν τα είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές και τις γωνίες τους, ότι δύο ευθείες κάθετες στην ίδια ευθεία είναι μεταξύ τους παράλληλες, καθώς και ότι δύο παράλληλες ευθείες που τέμνονται από τρίτη σχηματίζουν τις εντός εκτός και επί ταύτα μέρη γωνίες ίσες. Αναφορικά με τη νέα γνώση, οι μαθητές προσδιορίζουν ότι για να είναι δύο τρίγωνα όμοια, αρκεί να έχουν τις γωνίες τους ίσες μια προς μια. Χρησιμοποιούν αυτή τη συνθήκη ώστε να αναγνωρίσουν αν δύο τρίγωνα είναι όμοια, κατασκευάζουν ίσους λόγους εντοπίζοντας τις ομόλογες πλευρές, χρησιμοποιούν τους λόγους για τον υπολογισμό μηκών και αξιοποιούν την ομοιότητα τριγώνων σε πραγματικές καταστάσεις. Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις σε αντιστοιχία δύο διδακτικών ωρών. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη φάση αφορά στην παρουσίαση μιας προβληματικής κατάστασης η οποία δημιουργεί την ανάγκη υπέρβασης μέσα από την εισαγωγή της νέας γνώσης, καθώς και τον προσδιορισμό της νέας γνώσης μέσα από ειδικά σχεδιασμένο μικροπείραμα. Η δεύτερη φάση εστιάζει στην εφαρμογή και εμπέδωση της γνώσης, μέσα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων κλιμακούμενης δυσκολίας που την αγκαλιάζουν πολυδιάστατα. Οι δραστηριότητες του σεναρίου αξιοποιούν ένα πλούτο διδακτικών εργαλείων που συμπεριλαμβάνουν όχι μόνο συμβατικά μέσα (χαρτί και μολύβι) αλλά και ψηφιακά μέσα (ηλεκτρονικός υπολογιστής, βίντεο, λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας, διαδραστικές εφαρμογές). Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με ποικίλα ερεθίσματα με σκοπό μια πολυαισθητηριακή μαθησιακή προσέγγιση. Έτσι, ενθαρρύνονται προς την ενεργοποίηση όλου του δυναμικού τους εξατομικευμένα και μεθοδευμένα. Το σενάριο λαμβάνει μέρος στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής και εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ), ...


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
text/html
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1:30:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/8040
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ - ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Μαθηματικά MathematicsΜαθηματικά > Γεωμετρία GeometryΓεωμετρία > Ομοιότητα γεωμετρικών σχημάτων Similarity of geometric figuresΟμοιότητα γεωμετρικών σχημάτων
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία: ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Νικόλαος Γραμμένος, Νικόλαος Γραμμένος
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΥΠΠΕΘ (Ε.Δ. ΕΣΠΑ)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ
εκδότης/ες: ΙΕΠ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΕΠ, ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ