Ο Οδυσσεας ηταν Ένας μα ο Πολυφημος..κανενας!
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Περιγραφή Το σενάριο εντάσσεται στη μεθοδολογία της Θεματικής προσέγγισης όπως αναφέρεται στο ΔΕΠΠΣ του Νηπιαγωγείου. Οι μαθησιακοί στόχοι επιλέχθηκαν και καθορίστηκαν από τη νηπιαγωγό ώστε να εμπίπτουν στα Α.Π των επιμέρους γνωστικών περιοχών : Παιδί και Περιβάλλον Παιδί και Γλώσσα Παιδί και Μαθηματικά Παιδί δημιουργία- Έκφραση Παιδί και Η/Υ. Το σενάριο πραγματεύεται έναν από τους σταθμούς του Οδυσσέα, την περιπέτειά του στο νησί των Κυκλώπων. Μέσα από αυτό οι μαθητές γνωρίζουν τις περιπέτειές του με τον Κύκλωπα Πολύφημο.Το σενάριο χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ και τα εργαλεία της πλατφόρμας. Στόχοι Ως προς ταγνωστικάαντικείμενα Παιδί και Γλώσσα Να μπορούν να αντλούν και να αντιλαμβάνονται πληροφορίες από τα κείμενα και να τα αξιοποιούν. Να επιχειρηματολογούν για τις απόψεις τους. Να μπορούν να ανασυνθέτουν κείμενα σε λογική σειρά χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που κατέκτησαν . Να μπορούν να αντιλαμβάνονται τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά ενός ήρωα και να αποδίδουν χαρακτηρισμούς. Παιδί και Περιβάλλον Να γνωρίσουν τον Όμηρο και τα έργα του. Να αντιληφθούν τις πεποιθήσεις των αρχαίων Ελλήνων για τους ήρωες και τα τέρατα. Να κατανοήσουν πως τα ψυχικά και διανοητικά χαρίσματα είναι εκείνα που έχουν αξία. Παιδί και Μαθηματικά Να χρησιμοποιούν λογιστικά φύλλα για να κάνουν καταμετρήσεις. Να αντιληφθούν τις έννοιες περισσότερο λιγότερο. Παιδί Δημιουργία –‘Εκφραση Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τη ζωγραφική. Να εκφραστούν με ποικίλους τρόπους με συμβατικά μέσα αλλά και μέσα από ταλογισμικά έκφρασης δημιουργίας. Να έρθουν σε επαφή με έργα τέχνης. Παιδί και Υπολογιστής Να εξασκήσουν τη δυνατότητα «σύρε κι άφησε». Να γράψουν με διαφορετικό τρόπο χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή. Να έρθουν σε επαφή με τις δυνατότητες τωνλογισμικών. Να χειρίζονται υπερσυνδέσεις. Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ Να έρθουν σε επ ...


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
0 - 20
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
text/html
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
3:00:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/8050
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ - ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Προσχολική Εκπαίδευση Pre-school educationΠροσχολική Εκπαίδευση
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία: ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Νικόλαος Γραμμένος, Νικόλαος Γραμμένος
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΥΠΠΕΘ (Ε.Δ. ΕΣΠΑ)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ
εκδότης/ες: ΙΕΠ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΕΠ, ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ