Οι προσφυγες στα πρωτοσελιδα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το περιεχόμενο του σεναρίου προσεγγίζει το θέμα των προσφύγων στην κοινωνική του διάσταση μέσα από την έρευνα ενός δημοσιογράφου. Πως αντιμετωπίζουν οι ντόπιοι τους πρόσφυγες;Οι μαθητές, υποδύομενοι το δημοσιογράφο,καλούνται να γράψουν το σχετικό άρθρο τους και να συντάξουν του πρωτοσέλιδό τους σύμφωνα με τις οδηγίες του "αρχισυντάτη" τους! Οι ενότητες, στις οποίες στηρίζεται το σενάριο, είναι "το προσφυγικό ζήτημα" απο την Ιστορία της γ' γυμνασίου και την τέταρτη ενότητα για την Ευρώπη από τη Ν. Γλώσσα της ίδιας τάξης. Οι ενότητες αυτές θα πρέπει να διδαχθούν νωρίτερα. Οι μαθητές μεταφέρονται στην εποχή κατά την οποία οι Έλληνες της Μικράς Ασίας αναγκάστηκαν να φύγουν από εκεί και να βρουν καταφύγιο στην Ελλάδα προκειμένου να σωθούν εξαιτίας των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων. Η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί καταφύγιο και για άλλους πρόσφυγες, διαφορετικώνεθνικοτήτων. Οι μαθητές θα μελετήσουν τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων οποιασδήποτε εθνικότητας και εποχής κατά την παραμονή τους σε μια ξένη χώρα,αλλά και την υποδοχή που τους παρέχουν οι ντόπιοι. Ησύγκριση 1922 και2015 γίνεται για να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι πρόσφυγες μπορεί να είναι λαοί οποιασδήποτε εθνικότητας που βιώνουν ακραίες και βίαιες συνθήκες στη χώρα τους λόγω διαφόρων πολιτικών αποφάσεων. Η Ευρώπη, μέλος της οποίας είναι και η Ελλάδα, έχει τελικά ανοιχτό το παράθυρό της προς ολόκληρο τον κόσμο; Την απάντηση θα τη δώσουν οι μαθητές. Τέλος, ένας καλός δημοσιογράφος θα πρέπει να έχει τιςαπαιτούμενεςγνώσεις και προσόντα!Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να τονεκπαιδεύσουμε. Με αυτό ασχολείται η πρώτη φάση του σεναρίου. Στη δεύτερη φάση οι μαθητές ερευνούν το θέμα και κρατούν σημειώσεις για το άρθρο που θα γράψουν και τα πρωτοσέλιδα που θα παρουσιάσουν στη τρίτη φάση. *Το φύλλο εργασίας της πρώτης φάσης συμπληρώνεται στην τάξη ενώ της δεύτερης στο σπίτι. Ειδικότερα για τα φύλλα εργασίας της δεύτερης φάσης, είναι τρία, όμως με ένα από αυτά θα ασχοληθεί η κάθε ομάδα. Ο καθορισμός γί ...


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
text/html
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
2:15:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/8061
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ - ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Χωρίς αντιστοίχιση No matchingΧωρίς αντιστοίχιση
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία: Χρυσάνθη Δωράκη
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Νικόλαος Γραμμένος, Νικόλαος Γραμμένος
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΥΠΠΕΘ (Ε.Δ. ΕΣΠΑ)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: Χρυσάνθη Δωράκη
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Χρυσάνθη Δωράκη
εκδότης/ες: ΙΕΠ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: Χρυσάνθη Δωράκη
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΕΠ, ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ