Ο Άρης και η Μαρινα σε αποστολη στην Ευρωπη...
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το συγκεκριμένο σενάριο συνιστά μέρος ενός ευρύτερου διαθεματικού σεναρίου διδασκαλίας που εστιάζει στην παιδαγωγική σημασία και αξιοποίηση του παραμυθιού μέσα από τη χρήση εργαλείων Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το παραμύθι αποτελεί ένα μέσο προσέγγισης της γνώσης και εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς τόσο γνωστικούς, όσο συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς στοχεύοντας στη σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητας και των ικανοτήτων του παιδιού αξιοποιώντας όλους τους τύπους της νοημοσύνης του. Ο δάσκαλος, ως υποστηρικτής της γνώσης, ενισχύει την όλη μαθησιακή διαδικασία με στόχο, όπως αναφέρεται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003), «να καταστήσει τον μαθητή υπεύθυνο για το λόγο και το έργο που παράγει… ώστε ο μαθητής να εισάγεται στη διαδικασία συνεχούς αναβάθμισης του μαθησιακού του επιπέδου». Επιπρόσθετα, ο μαθητής πρέπει να καταστεί ικανός να παίζει πολλαπλούς ρόλους. Να γίνεται, κατά τη μαθησιακή διαδικασία, ερευνητής, παραγωγός λόγου, συγγραφέας, κριτικά σκεπτόμενος, δημιουργός και ενεργός συμμέτοχος στην κατασκευή της γνώσης. Το συγκεκριμένο σενάριο στηρίζεται στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης και υλοποιείται μέσα από διερευνητικές–ανακαλυπτικές δραστηριότητες. Οι μαθητές μέσα από βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες θα γνωρίσουν το μύθο της Ευρώπης και θα συν-ταξιδέψουν με τους αγαπημένους τους ήρωες, τον Άρη και τη Μαρίνα στην Ιταλία όπου θα ξεναγηθούν από τον Πινόκιο, τον ήρωα του γνωστού παραμυθιού του Carlo Lorenzini (Collodi), Πινόκιο, προσεγγίζοντας έτσι διάφορες πολιτιστικές και γεωγραφικές οπτικές της Ευρωπαϊκής αυτής χώρας. Βιβλιογραφία - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2009). Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο http://ec.europa.eu/archives/publications/booklets/eu_glance/86/el.pdf - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012). Οδηγός ευρωπαϊκής πληροφόρησης για τον πολίτη - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013). Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λουξεμβούργο: Γραφείο Εκδόσεω ...


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
6 - 9
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
text/html
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1:40:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/8064
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ - ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Χωρίς αντιστοίχιση No matchingΧωρίς αντιστοίχιση
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία: ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΥΡΟΔΗΜΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Νικόλαος Γραμμένος, Νικόλαος Γραμμένος
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΥΠΠΕΘ (Ε.Δ. ΕΣΠΑ)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΥΡΟΔΗΜΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΥΡΟΔΗΜΟΥ
εκδότης/ες: ΙΕΠ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΥΡΟΔΗΜΟΥ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΕΠ, ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ