Άνωση - Αρχη του Αρχιμηδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το παρόν σενάριο Φυσικής για τη Β' Γυμνασίου αφορά το μάθημα 4.5 Άνωση - Αρχή του Αρχιμήδη. Το σενάριο έχει σκοπό να παρουσιάσει τη δύναμη της άνωσης και απο τι αυτή εξαρτάται. Αρχικά κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια επανάληψη σε έννοιες που απαιτούνται για την κατανόηση της άνωσης, κάτι που γίνεται στην 1η φάση. Σε κάθε διδακτική ώρα αρχικά παρουσιάζεται από ένα βίντεο που σκοπό έχει να κερδίσει το ενδιαφέρον των μαθητών αλλά και να του δώσει μια πρώτη γεύση των εννοιών που θα διαπραγμετευτούν στη συνέχεια. Οι δραστηριότητες που σχειδιάστηκαν πραγματοποιούνται με τη βοήθεια του αντίστοιχου λογισμικού προσομοίωσης που συνοδεύει το ηλεκτρονικά εμπλουτισμένο σχολικό βιβλίο. Οι δραστηριότητες μπορούν να γίνουν από όλη την τάξη ταυτόχρονα παρουσιάζοντας στο διαδραστικό πίνακα το υλικό. Εαν υπάρχει η δυναότητα χρήσης του εργαστηρίου Η/Υ να γίνουν από δυάδες μαθητών στο ρυθμό που οι μαθητές επιθυμούν. Τα φύλλα εργασίας που συμπληρώνουν οι μαθητές μπορούν να δοθούν για αξιολόγηση της διαδικασίας στον εκπαιδευτικό. Η φάση της αξιολόγησης μπορεί να γίνει είτε ατομικά από κάθε μαθητή στον υπολογιστή ή στην ολομέλεια της τάξης.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
text/html
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1:30:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/8348
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΑΙΣΩΠΟΣ - ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Φυσική PhysicsΦυσική > Στερεά - υγρά - αέρια Solids - liquids - gasesΣτερεά - υγρά - αέρια > Άνωση BuoyancyΆνωση
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία: ΜΥΡΤΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Νικόλαος Γραμμένος, Νικόλαος Γραμμένος
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΥΠΠΕΘ (Ε.Δ. ΕΣΠΑ)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΜΥΡΤΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΜΥΡΤΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
εκδότης/ες: ΙΕΠ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΜΥΡΤΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΕΠ, ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ