Στοα Ειδωλων, Καμαρα και Ροτοντα στη Θεσσαλονικη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το παρόν μαθησιακό αντικείμενο απεικονίζει τρία σημαντικά μνημεία της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τα γλυπτά της νότιας εισόδου της Ρωμαϊκής αγοράς, γνωστή ως Στοά των Ειδώλων ή των Μαγεμένων, τη θριαμβευτική αψίδα του Γαλέριου ή Καμάρα και την κάτοψη της Ροτόντας, η οποία ήταν ένα κυκλικό θολοσκέπαστο κτίσμα. Η εικόνα μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της ιστορίας για τη διδασκαλία της ρωμαϊκής τέχνης και συγκεκριμένα της αρχιτεκτονικής. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σ’ ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ώστε να συνδεθεί η πολιτισμική κληρονομιά με υλικά του Περιβάλλοντος. Τέλος, στο μάθημα της Αισθητικής Αγωγής, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην αρχιτεκτονική καθώς πρόκειται για τρία Ρωμαϊκά μνημεία ύψιστου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η εικόνα μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της αρχαίας ιστορίας για τη διδασκαλία της ρωμαϊκής τέχνης, με έμφαση στην αρχιτεκτονική. Οι μαθητές παρατηρώντας την εικόνα καλούνται να περιγράψουν τα γλυπτά της νότιας εισόδου της ρωμαϊκής αγοράς στη Θεσσαλονίκη, της Στοάς των Ειδώλων, την αψίδα του Γαλέριου και την κάτοψη της Ροτόντας και να διακρίνουν τα στοιχεία που θεωρούνται ρωμαϊκά. Επίσης, ο εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές επιπλέον εικονογραφικό υλικό και εικονικές περιηγήσεις της ρωμαϊκής αγοράς ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιόδου. Ακόμη, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι μαθητές θα μπορούσαν να συγκρίνουν εικόνες μνημείων της ρωμαϊκής περιόδου με εικόνες έργων της ελληνιστικής εποχής για να διακρίνουν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε εποχής και την εξάρτηση του ρωμαϊκού πολιτισμού από τον ελληνικό. Επίσης, οι μαθητές θα μπορούσαν να συγκρίνουν τη Ροτόντα με το Πάνθεον της Ρώμης ώστε να μελετήσουν μνημεία διαφορετικών περιοχών.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/990
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) Ancient times (1100 B.C. - 4th century A.D.)Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Τέχνες (Αρχιτεκτονική, Κεραμική, Πλαστική, Ζωγραφι... Arts (Architecture, Ceramic Art, Plastic Art, Painting)Τέχνες (Αρχιτεκτονική, Κεραμική, Πλαστική, Ζωγραφι...
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Αρχιτεκτονική ArchitectureΑρχιτεκτονική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΟΛΓΑ ΠΑΙΖΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ