ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που περιλαμβάνει δραστηριότητες σε μορφή εκπαιδευτικών παιχνιδιών, για τα γνωστικά αντικείμενα των μαθηματικών, της φυσικής, της πληροφορικής και της στατιστικής. Έτσι, έννοιες των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων προσεγγίζονται μέσα από την αποκωδικοποίηση κρυπτογραφημάτων, τη χρήση διανυσμάτων για την καθοδήγηση μίας οντότητας σε φάρμα με στρουθοκαμήλους, σε πράξεις με ρητούς αριθμούς για να παίξουν ένα παιχνίδι με βόλους, στη χρήση εννοιών της φυσικής για τη συμπλήρωση ενός πύργου με τούβλα και την πορεία σε έναν επαρχιακό δρόμο που τον διασχίζουν διάφορα ζώα. Ακόμη έννοιες των μαθηματικών χρησιμοποιούνται για ένα παιχνίδι με μπαλόνια, την αποφυγή των ναρκών σε ένα ναρκοπέδιο, αλλά και τη στόχευση και κατάρριψη ιπτάμενων αντικειμένων. Το ίδιο ισχύει και για τα παιχνίδια του μπιλιάρδου και την καθοδήγηση τριών ρομπότ για την εξουδετέρωση μίας βόμβας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 15
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
110638.389 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8531/195
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Nereids (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ), ΙΤΥΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Μαθηματικά MathematicsΜαθηματικά
Φυσική PhysicsΦυσική
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ Information & Communication Technologies (ICT)Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ανάδοχος φορέας έργου: Ένωση Φυσικών Προσώπων
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Νικολέτα Γιαννούτσου
επιμέλεια: Νικολέτα Γιαννούτσου
υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Μαρία Φουντάνα
σύμβουλος παρακολούθησης σε παιδαγωγικά θέματα: Βασίλης Τσίτσος
τεχνική επικύρωση αντικειμένου: Νίκος Κόσσυφας
μέλος εκπαιδευτικής / παιδαγωγικής ομάδας: Μιχάλης Αργύρης, Νικολέτα Γιαννούτσου, Νικολέτα Σιδηρά-Ξένου, Στασινή Φράγκου
δημιουργός: Μιχάλης Αργύρης, Νικολέτα Γιαννούτσου, Νικολέτα Σιδηρά-Ξένου, Στασινή Φράγκου
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Κρίτων Κυρίμης
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ, ΙΤΥΕ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ