ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που περιλαμβάνει μια σειρά εκπαιδευτικών σεναρίων με δραστηριότητες, όπου βασικό θέμα είναι η έννοια της «επανάληψης» στα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία και την πληροφορική, εστιάζοντας όμως ιδιαίτερα στα fractals και τις ιδιότητες τους. Τα 13 εκπαιδευτικά σενάρια δομούνται σε τρεις κύριες ενότητες ενώ οι κύριοι άξονες κάθε σεναρίου είναι η μελέτη και ο προβληματισμός με αφορμή εισαγωγικά κείμενα-ψηφιακό υλικό, η υλοποίηση δραστηριοτήτων αρχικά με μολύβι και χαρτί και στη συνέχεια σε προγραμματιστικό περιβάλλον με διερευνητικού τύπου αρχεία, που στόχο έχουν την ενεργή εμπλοκή των μαθητών σε αυτά τα περιβάλλοντα έτσι ώστε να διερευνήσουν μορφές, πρότυπα και φαινόμενα, καθώς και να επιλύσουν με δημιουργικό τρόπο προβλήματα.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
274197.312 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8531/196
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Nereids (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ), ΙΤΥΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Μαθηματικά MathematicsΜαθηματικά
Φυσική PhysicsΦυσική
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ Information & Communication Technologies (ICT)Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ
Σχεδιασμός και Τεχνολογία Design & TechnologyΣχεδιασμός και Τεχνολογία
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ανάδοχος φορέας έργου: Ερευνητές
υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Μαρία Φουντάνα
σύμβουλος παρακολούθησης σε παιδαγωγικά θέματα: Βασίλης Τσίτσος
τεχνική επικύρωση αντικειμένου: Νίκος Κόσσυφας
συγγραφέας σεναρίου: Γιώργος Παπανικολάου, Δέσποινα Ιμβριώτη, Σαράντος Οικονομίδης, Ιφιγένεια Καρυώτη, Νίκος Βουδούκης, Γιώργος Καλκάνης, Βασίλης Γρηγορίου, Ουρανία Γκικοπούλου, Κοσμάς Δενδρινός, Βασίλης Δημόπουλος, Δημήτρης Σωτηρόπουλος
μέλος εκπαιδευτικής / παιδαγωγικής ομάδας: Γιώργος Παπανικολάου, Δέσποινα Ιμβριώτη, Σαράντος Οικονομίδης, Ιφιγένεια Καρυώτη
παιδαγωγικός συντονιστής: Σαράντος Οικονομίδης
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Πέτρος Παπαπέτρος
επιμέλεια: Πέτρος Παπαπέτρος
τεχνικός υπεύθυνος: Νίκος Βουδούκης
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Νίκος Βουδούκης, Περικλής Παυλίδης
επιστημονικός υπεύθυνος: Γιώργος Καλκάνης
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ, ΙΤΥΕ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ