Η ΠΟΛΗ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο-εφαρμογή που συνδυάζει προσαρμοσμένο λογισμικό δυναμικής χαρτογράφησης και εκπαιδευτικά σενάρια που προσεγγίσουν την έννοια της πόλης ως διαθεματικό κρίκο. Kεντρικός άξονας είναι η σύνδεση των γνώσεων από διάφορα γνωστικά αντικείμενα, έχοντας σαν σημείο αφετηρίας, αλλά και σαν καταληκτικό σημείο- πεδίο εφαρμογής, την πόλη. Το θεωρητικό υπόβαθρο του πακέτου συντίθεται από διάφορους τομείς της ανθρωπογεωγραφίας, οι οποίοι μελετούν διαφορετικές όψεις της ζωής και της ανάπτυξης των πόλεων. Τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά σενάρια ομαδοποιήθηκαν σε τρεις ευρύτερες ενότητες. Η πρώτη ενότητα (0) είναι εισαγωγική, για την εξοικείωση των μαθητών με το λογισμικό και τις έννοιες που θα πραγματευτούν στις υπόλοιπες ενότητες. Η μεγάλη θεματική Ενότητα 1 πραγματεύεται «την οικονομική και κοινωνική οργάνωση των πόλεων», όπου η έννοια της πόλης προσεγγίζεται μέσα από την εποικοδόμηση των πρότερων γνώσεων και βιωμάτων των μαθητών από τα γνωστικά αντικείμενα της Γεωγραφίας του γυμνασίου και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Η επόμενη μεγάλη θεματική Ενότητα 2 αναφέρεται στην «ιστορία και στο μέλλον των πόλεων», όπου οι πόλεις της Μεσογείου και της Ευρώπης χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα για την εποικοδόμηση των πρότερων γνώσεων των μαθητών, κυρίως από το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
926733.811 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8531/197
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Nereids (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.), ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες Political & Social SciencesΠολιτικές και κοινωνικές επιστήμες
Γεωγραφία - Γεωλογία Geography - GeologyΓεωγραφία - Γεωλογία
Ιστορία HistoryΙστορία
Μαθηματικά MathematicsΜαθηματικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ανάδοχος φορέας έργου: Εκδόσεις Καστανιώτη
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Κωνσταντίνος Κοντογιάννης
υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Δήμητρα Εγγάρχου
σύμβουλος παρακολούθησης σε παιδαγωγικά θέματα: Αννέτε Φωσβίγκελ
τεχνική επικύρωση αντικειμένου: Νίκος Κόσσυφας
μέλος εκπαιδευτικής / παιδαγωγικής ομάδας: Άρης Αράπογλου, Βασίλης Αράπογλου, Γιάννα Κατσιαμπούρα
υπεύθυνος περιεχομένου: Βασίλης Αράπογλου
επιμέλεια: Βασίλης Αράπογλου, Γεωργία Κορμπάκη
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Γιώργος Αγαθός, Άρης Αράπογλου, Αυγουστίνος Γρυλλάκης, Πάνος Ζευγώλης, Μιχάλης Λουκιανός
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ, ΙΤΥΕ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ