ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο με κεντρικό άξονα την έννοια του πειραματισμού στα Μαθηματικά: μέσα από διαφορετικούς τρόπους πειραματισμού (γνωστικές συγκρούσεις, επαλήθευση σχέσεων σε αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα, πειραματισμός σε γνωστικές περιοχές, πειραματισμός σε περιβάλλοντα που έχουμε αποκρύψει ένα μέρος του μαθηματικού μοντέλου), οι μαθητές μαθαίνουν να ερευνούν, να αιτιολογούν, να εκτιμούν την ισχύ πιθανών λύσεων, να επιχειρηματολογούν υπέρ της λύσης που προτείνουν καθώς και να εκφράζονται στη μαθηματική γλώσσα. Το εκπαιδευτικό πακέτο εστιάζει σε ένα τρόπο πειραματισμού: μέσα από μικρόκοσμους (δραστηριότητες ή αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα), στόχος είναι οι μαθητές να ανακαλύψουν μέσω της αλληλεπίδρασης με τα περιβάλλοντα αυτά, τα σκοπίμως «κρυμμένα» μαθηματικά μοντέλα. Ως προς τη θεματολογία, το πακέτο εστιάζει στη γνωστική περιοχή του διαφορικού λογισμού, περιλαμβάνοντας δραστηριότητες όπου οι μαθητές/ριες μπορούν να πειραματιστούν διερευνητικά και συνθετικά, ώστε να εξοικειωθούν με την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως: αναγνώριση γραφικών παραστάσεων συναρτήσεων, κατασκευή γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης όπου γνωρίζουν τις συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται, προσδιορισμό παραμέτρων μιας συνάρτησης ώστε να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δημιουργία γραφικής παράστασης παραγώγου μιας συνάρτησης, προβλήματα μεγιστοποίησης, ελαχιστοποίησης και ρυθμού μεταβολής. Όλα τα αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα δημιουργήθηκαν με το εκπαιδευτικό λογισμικό Geometer’s Sketchpad.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
11597.809 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8531/202
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Nereids (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ), ΙΤΥΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Μαθηματικά MathematicsΜαθηματικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ανάδοχος φορέας έργου: Ένωση Φυσικών Προσώπων
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Κώστας Μπουραζάνας
υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Ελίνα Μεγάλου
σύμβουλος παρακολούθησης σε παιδαγωγικά θέματα: Βασίλης Τσίτσος
τεχνική επικύρωση αντικειμένου: Νίκος Κόσσυφας
μέλος εκπαιδευτικής / παιδαγωγικής ομάδας: Κώστας Μπουραζάνας, Ιωάννα Μήλιου
δημιουργός: Κώστας Μπουραζάνας, Ιωάννα Μήλιου
επιμέλεια: Κώστας Μπουραζάνας, Ελένη Σαμαρτζή, Δημήτρης Δημητριάδης
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Κώστας Μπουραζάνας
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ, ΙΤΥΕ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ