Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α΄
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, με 15 εκπαιδευτικά σενάρια, με κοινό θέμα τη μελέτη της εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας. Κεντρικός άξονας είναι η σύνδεση ενδεικτικού υλικού τεκμηρίωσης που χρησιμοποιείται στα γλωσσικά μαθήματα με την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών. Το πακέτο περιλαμβάνει 15 εκπαιδευτικά σενάρια που απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την ώρα της Νεοελληνικής και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
17691.083 (KΒ)
ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Λογισμικο "τα Ομηρικά Έπη"
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8531/203
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Edusoft
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Edusoft
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Nereids (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ), ΙΤΥΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Νέα Ελληνική Γλώσσα
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ανάδοχος φορέας έργου: ΕΚ «Αθηνά» - ΙΕΛ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Ιωάννα Αντωνίου-Κρητικού
υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Σίλια Ρονιώτη
σύμβουλος παρακολούθησης σε παιδαγωγικά θέματα: Ελένη Παπαδοπούλου
τεχνική επικύρωση αντικειμένου: Νίκος Κόσσυφας
μέλος εκπαιδευτικής / παιδαγωγικής ομάδας: Βίκυ Κάντζου, Νάντια Οικονόμου, Σπυριδούλα Σταμούλη, Θοδώρα Τριαντοπούλου
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Ζωή Αντωνοπούλου, Παναγιώτης Καριώρης
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ, ΙΤΥΕ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ