ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο που περιλαμβάνει μια σειρά εκπαιδευτικών σεναρίων με δραστηριότητες, με βασικό θέμα τις ιπτάμενες μηχανές που επινόησε ο άνθρωπος κατά την πορεία του χρόνου. Κεντρικός άξονας του εκπαιδευτικού πακέτου είναι η μελέτη και ο πειραματισμός κατασκευής αρχέτυπων μοντέλων, τόσο πραγματικών όσο και εικονικών, χρησιμοποιώντας και συνδυάζοντας γνώσεις και δεξιότητες από τις περιοχές των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Τεχνολογίας. Σε κάθε σενάριο οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν το ψηφιακό υλικό των προτεινόμενων εκπαιδευτικών λογισμικών, να κατασκευάσουν, από απλά υλικά, το πραγματικό μοντέλο κάθε μηχανής και να ανακαλύψουν, με τη βοήθεια εικονικών μοντέλων, τις φυσικές αρχές λειτουργίας της.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
221516.477 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8531/205
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Nereids (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ), ΙΤΥΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Φυσική PhysicsΦυσική
Μαθηματικά MathematicsΜαθηματικά
Σχεδιασμός και Τεχνολογία Design & TechnologyΣχεδιασμός και Τεχνολογία
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ανάδοχος φορέας έργου: Ερευνητές
υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Μαρία Φουντάνα
σύμβουλος παρακολούθησης σε παιδαγωγικά θέματα: Δώρα Μαζιώτη
τεχνική επικύρωση αντικειμένου: Νίκος Κόσσυφας
συγγραφέας σεναρίου: Βασίλης Γρηγορίου, Φωτεινή Σκούταρη, Αλέξης Μπρες, Μαρία Τσερωτά, Ιωάννα Σταύρου, Δημήτρης Λάμπρου, Ηλίας Πάντος, Αθανασία Τσιγκάκου, Γιώργος Παπανικολάου, Νίκος Βουδούκης, Σοφία Στράγκα, Ματθαίος Πατρινόπουλος, Κοσμάς Δενδρινός, Βασίλης Δημόπουλος, Σαράντος Οικονομίδης, Δημήτρης Σωτηρόπουλος
μέλος εκπαιδευτικής / παιδαγωγικής ομάδας: Βασίλης Γρηγορίου, Φωτεινή Σκούταρη, Αλέξης Μπρες, Μαρία Τσερωτά, Ιωάννα Σταύρου, Δημήτρης Λάμπρου, Ηλίας Πάντος, Αθανασία Τσιγκάκου, Γιώργος Παπανικολάου, Νίκος Βουδούκης, Σοφία Στράγκα, Ματθαίος Πατρινόπουλος, Κοσμάς Δενδρινός, Βασίλης Δημόπουλος, Σαράντος Οικονομίδης, Δημήτρης Σωτηρόπουλος
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Πέτρος Παπαπέτρος
επιμέλεια: Πέτρος Παπαπέτρος
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Πάνος Μαλάνος
επιστημονικός υπεύθυνος: Γιώργος Καλκάνης
παιδαγωγικός συντονιστής: Δέσποινα Ιμβριώτη
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ, ΙΤΥΕ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ