ΑΝΘΡΑΚΑΣ Β΄
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, με κεντρικό άξονα τη χημεία του άνθρακα, το οποίο περιλαμβάνει δραστηριότητες για τα παρακάτω θέματα: ∆ιοξείδιο του άνθρακα, ανθρακικά άλατα και κονιάµατα, Φυσικοί και τεχνητοί άνθρακες, Υδρογονάνθρακες, Φυσικές ιδιότητες υδρογονανθράκων, Καύση υδρογονανθράκων, Πετρέλαιο και φυσικό αέριο, Καύσιµα, καυσαέρια και ρύπανση της ατµόσφαιρας, Η θερµοκρασία στην επιφάνεια των πλανητών, Πετροχηµεία, πολυµερισµός και πλαστικά, Πολυµερή, Αλκοόλες και ζυµώσεις, Αλκοολούχα ποτά και φυσιολογική δράση της αιθανόλης Υδατάνθρακες, Πρωτεΐνες, Λιπαρές ουσίες, ∆ιατροφή – ∆ιατροφική Πυραµίδα, Το διοξείδιο του άνθρακα στην ατµόσφαιρα, Είδη δεσµών και µορφές του άνθρακα, Χαρακτηριστικές οµάδες οργανικών ενώσεων, Ισοµέρεια υδρογονανθράκων, Καύσιµα – Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, Εκτίµηση ατµοσφαιρικής ρύπανσης, Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο. Αλκοτέστ, Σχέση πυκνότητας και περιεκτικότητας σε αιθανόλη αλκοολούχων διαλυµάτων, Αµινοξέα και πεπτίδια, Εναντιοµέρεια, Επίδραση θερμο-κρασίας στη διαλυτότητα της σακχαρόζης στο νερό, Η ραδιοχρονολόγηση με 14C.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
87709.052 (KΒ)
ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
IrYdium Chemistry Lab (περιλ. στο 'ΑΝΘΡΑΚΑΣ Β')
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8531/209
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Nereids (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ), ΙΤΥΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Χημεία ChemistryΧημεία
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ανάδοχος φορέας έργου: Ένωση Φυσικών Προσώπων
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Μιχάλης Σιγάλας
επιμέλεια: Μιχάλης Σιγάλας
υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Δήμητρα Εγγάρχου
σύμβουλος παρακολούθησης σε παιδαγωγικά θέματα: Παύλος Σινιγάλιας
τεχνική επικύρωση αντικειμένου: Νίκος Κόσσυφας
μέλος εκπαιδευτικής / παιδαγωγικής ομάδας: Ανδρέας Γιαννακουδάκης, Μαργαρίτα Κουσαθανά, Κώστας Ναλμπάντης, Κατερίνα Σάλτα, Μιχάλης Σιγάλας, Χρύσα Τσουγκράκη, Νίκος Χαριστός
δημιουργός: Ανδρέας Γιαννακουδάκης, Μαργαρίτα Κουσαθανά, Κώστας Ναλμπάντης, Κατερίνα Σάλτα, Μιχάλης Σιγάλας, Χρύσα Τσουγκράκη, Νίκος Χαριστός
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Νίκος Μπεκιάρης
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ, ΙΤΥΕ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ