ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, με κεντρικό άξονα μια διαδικασία που αναφέρεται ως αρχή Le Chatelier. Η αρχή αυτή διδάσκεται στα πλαίσια του μαθήματος της Χημείας, έχει όμως πολύ ευρύτερες εφαρμογές στη Φυσική τη Βιολογία, την Οικονομία, την Κοινωνιολογία και την Ιστορία. Είναι ένα διαθεματικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει ως σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με μακροέννοιες όπως: σύστημα, αλληλεπίδραση, (δυναμική) ισορροπία, μεταβολή, απόκριση στη μεταβολή. Η εξοικείωση αυτή επιχειρείται με την επεξεργασία Των εννοιών αυτών σε διάφορα γνωστικά πεδία όπως είναι η Οικολογία, η Χημεία, η Βιολογία, η Οικονομία, η Κοινωνιολογία, η Ιστορία. Οι παραπάνω έννοιες ανήκουν στις διεπιστημονικές μακροέννοιες οι οποίες είναι σημαντικές για τη δόμηση της σκέψης. Με το υλικό αυτό γίνεται εμφανές ότι οι μακροέννοιες διατηρούν ορισμένα βασικά κοινά χαρακτηριστικά στους διάφορους επιστημονικούς κλάδους, ταυτόχρονα όμως μετασχηματίζονται σε κάποιο βαθμό, ανάλογα με την ιδιαίτερη φύση του κάθε κλάδου.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
208784.34 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8531/227
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Nereids (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.), ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες Political & Social SciencesΠολιτικές και κοινωνικές επιστήμες
Βιολογία BiologyΒιολογία
Ιστορία HistoryΙστορία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Environmental Education/Education for Sustainable DevelopmentΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Χημεία ChemistryΧημεία
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ανάδοχος φορέας έργου: Ένωση Φυσικών Προσώπων
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Αγγελική Τρικαλίτη
υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Δήμητρα Εγγάρχου
σύμβουλος παρακολούθησης σε παιδαγωγικά θέματα: Παύλος Σινιγάλιας
τεχνική επικύρωση αντικειμένου: Νίκος Κόσσυφας
μέλος εκπαιδευτικής / παιδαγωγικής ομάδας: Σπύρος Αβραμιώτης, Γιώργος Καπελώνης, Αθηνά Καραμπάτσα, Θεόδωρος Καρβουνίδης, Αγγελική Τρικαλίτη, Σοφία Χιδίρογλου
δημιουργός: Σπύρος Αβραμιώτης, Γιώργος Καπελώνης, Αθηνά Καραμπάτσα, Θεόδωρος Καρβουνίδης, Αγγελική Τρικαλίτη, Σοφία Χιδίρογλου
επιμέλεια: Σοφία Χιδίρογλου
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Στέλιος Χωριανόπουλος, Γιώργος Καπελώνης, Θεόδωρος Καρβουνίδης
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ, ΙΤΥΕ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ